Danh mục sản phẩm

Cân tính tiền

Cân tính tiền in hóa đơn TOPCASH AL-S34 TOPCASH
  • Màn hình: Màn hình hiển thị 2 mặt sử dụng đèn LED sáng rõ, thể hiện thông tin chi tiết (trọng lượng 5 số, đơn giá 5 số, thành tiền 6 số)
  • Cổng kết nối: 1 x RS-232C, 1 x USB, 1 x RJ11
  • Kiểu in: Kiểu in nhiệt, khổ giấy 57mm
Cân tính tiền in hóa đơn TOPCASH AL-S35 TOPCASH
  • Màn hình: Màn hình LCD hiển thị 2 mặt gồm: Tên hàng hóa: 14 ký tự Trọng lượng: 5 số (99.999) Đơn giá: 6 số (999.999) Tổng tiền: 7 số (9.999.999
  • Cổng kết nối: 1xUSB, 1xPS/2, 1xCASH DRAWER, 1xU-DISK
  • Kiểu in: Kiểu in nhiệt, khổ giấy 57mm
Cân điện tử tính tiền TOPCASH AL-S36 TOPCASH
  • Màn hình: 4 inch TFT-LCD, 320 x 240 dot matric hiển thị 2 mặt gồm: Tên hàng hóa: 20 ký tự Trọng lượng: 5 số Đơn giá: 7 số (9.999.999) Tổng tiền: 8 số (99.999.999)
  • Cổng kết nối: 1xRS-232, 1xPS/2, 1xRJ11, 1xRJ45