Danh mục sản phẩm

CHỌN NGAY HP PROBOOK - NHẬN LIỀN BALO CÙNG HÃNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được áp dụng từ 5/11 đến 30/11/2020 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Cơ hội nhận quà thả ga cùng khuyến mãi tháng 11 khi mua các sản phẩm laptop HP Probook trong danh sách dưới đây.

3. Sản phẩm khuyến mãi:

Laptop HP Probook 430 G7 9GQ00PA

Laptop HP Probook 430 G7 9GQ01PA

Laptop HP Probook 430 G7 9GQ02PA

Laptop HP Probook 430 G7 9GQ06PA

Laptop HP Probook 430 G7 9GQ07PA

Laptop HP Probook 430 G7 9GQ08PA

Laptop HP Probook 430 G7 9GQ10PA

Laptop HP Probook 430 G7 9GP99PA

Laptop HP Probook 430 G7 9GQ05PA

Laptop HP Probook 430 G7 9GQ03PA

Laptop HP ProBook 440 G7 9GQ11PA

Laptop HP ProBook 440 G7 9GQ13PA

Laptop HP ProBook 440 G7 9GQ14PA

Laptop HP ProBook 440 G7 9GQ22PA

Laptop HP ProBook 440 G7 9GQ24PA

Laptop HP ProBook 440 G7 9MV53PA

Laptop HP ProBook 440 G7 9GQ16PA

Laptop HP ProBook 440 G7 9MV57PA

Laptop HP Probook 450 G7 9GQ27PA

Laptop HP Probook 445 G7 1A1A5PA (BẠC)

Laptop HP Probook 445 G7 1A1A7PA (BẠC)

Laptop HP Probook 455 G7 1A1A8PA (BẠC)

Laptop HP Probook 455 G7 1A1B0PA (BẠC)

Laptop HP Probook 450 G7 9GQ30PA

Laptop HP Probook 450 G7 9GQ37PA

Laptop HP Probook 450 G7 9GQ38PA

Laptop HP Probook 450 G7 9GQ39PA

Laptop HP Probook 450 G7 9GQ43PA

Laptop HP Probook 450 G7 9LA51PA

Laptop HP Probook 450 G7 9MV54PA

Laptop HP Probook 450 G7 9GQ32PA

Laptop HP Probook 450 G7 9GQ26PA

Laptop HP Probook 450 G7 9GQ40PA

Laptop HP Probook 450 G7 9LA54PA

Laptop HP Probook 450 G7 9LA52PA

Laptop HP Probook 450 G7 9LA53PA

Laptop HP Probook 450 G7 9GQ34PA

Laptop HP Probook 445 G7 1A1A4PA (BẠC)

Laptop HP Probook 445 G7 1A1A6PA (BẠC)

Laptop HP Probook 455 G7 1A1B1PA (BẠC)

Laptop HP Probook 455 G7 1A1A9PA (BẠC)

4. Quà tặng: Balo HP