Danh mục sản phẩm

CHỐT DEAL LIỀN TAY - NHẬN NGAY TÚI VẢI

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra: từ 03/05/2023 đến 31/05/2023 hoặc đến khi hết quà

2. Nội dung khuyến mãi: Mua ổ cứng Transcend tặng ngay Túi vải

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Ổ cứng HDD 1TB Transcend C3S TS1TSJ25C3S
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE H3 (Tím) TS1TSJ25H3P
Ổ cứng HDD 1TB Transcend Mobile H3B TS1TSJ25H3B
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3G TS1TSJ25M3G
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND MOBILE M3S TS1TSJ25M3S
Ổ cứng HDD 2TB Transcend C3S Transcend C3S TS2TSJ25C3S
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3B TS2TSJ25H3B (Xanh)
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile M3G TS2TSJ25M3G
Ổ cứng HDD 2TB TRANSCEND MOBILE M3S TS2TSJ25M3S
Ổ cứng HDD 2TB Transcend StoreJet 25C3 TS2TSJ25C3N
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Slim M3S (TS4TSJ25M3S)
Ổ cứng HDD 4TB Transcend StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Storjet 35T3 TS4TSJ35T3
Ổ cứng SSD 120GB Transcend 220S
Ổ cứng SSD 120GB Transcend 240C (TS120GESD240C)
Ổ cứng SSD 128GB Transcend 110S TS128GMTE110S
Ổ cứng SSD 128GB Transcend 230S (TS128GSSD230S)
Ổ cứng SSD 240GB Transcend 820S (TS240GMTS820S)
Ổ cứng SSD 256GB Transcend 110S TS256GMTE110S
Ổ cứng SSD 480GB Transcend 220S
Ổ cứng SSD 128GB Transcend 110S TS128GMTE110S
Ổ cứng SSD 128GB Transcend 230S (TS128GSSD230S)
Ổ cứng SSD 240GB Transcend 820S (TS240GMTS820S)
Ổ cứng SSD 256GB Transcend 110S TS256GMTE110S
Ổ cứng SSD 480GB Transcend 220S
Ổ cứng SSD 480GB Transcend ESD230C (TS480GESD230C)
Ổ cứng SSD 512GB Transcend 110S TS512GMTE110S
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile H3 TS2TSJ25H3P
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND StoreJet 25C3 TS1TSJ25C3N