Danh mục sản phẩm

Cliptec

Keyboard Cliptec RZK250 CLIPTEC
  • Giao tiếp: USB
  • Màu sắc: Đen
  • Dài dây: 1.2m
Keyboard Cliptec RZK246 CLIPTEC
  • Giao tiếp: USB 2.0
  • Màu sắc: Đen
  • Dài dây: 1.2m
Keyboard Cliptec RZK231 CLIPTEC
  • Giao tiếp: USB 2.0/USB1.1 Compatible
Keyboard Cliptec RZK222 CLIPTEC
  • Giao tiếp: Wireless
  • Pin: 2 Pin AAA