Danh mục sản phẩm

Cooler Master

Chuột Cooler Master MM710 White Glossy-MM-710-WWOL2 COOLER MASTER
 • Độ phân giải: 7 Levels (400, 800, 1200 (default), 1600, 3200, 6400, 16000)
 • Màu sắc: Trắng bóng (White glossy)
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Chiều dài dây: 1.8m
Chuột Cooler Master MM710 Black Matte-MM-710-KKOL1 COOLER MASTER
 • Độ phân giải: 7 Levels (400, 800, 1200 (default), 1600, 3200, 6400, 16000)
 • Màu sắc: Đen nhám
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Chiều dài dây: 1.8m
Chuột Cooler Master MM711 Special Gold RGB-MM-711-GROL1 COOLER MASTER
 • Độ phân giải: 7 cấp độ (400, 800, 1200 (mặc định), 1600, 3200, 6400, 16000)
 • Màu sắc: Olive Green
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Chiều dài dây: 1,8m
Chuột Cooler Master MM711 Olive Green RGB-MM-711-OGOL1 COOLER MASTER
 • Độ phân giải: 7 cấp độ (400, 800, 1200 (mặc định), 1600, 3200, 6400, 16000)
 • Màu sắc: Olive Green
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Chiều dài dây: 1,8m
Chuột Cooler Master MM711 White Glossy RGB-MM-711-WWOL2 COOLER MASTER
 • Độ phân giải: 7 cấp độ (400, 800, 1200 (mặc định), 1600, 3200, 6400, 16000)
 • Màu sắc: Trắng bóng (White Glossy)
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Chiều dài dây: 1,8m
Chuột Cooler Master MM711 Black matte RGB-MM-711-KKOL1 COOLER MASTER
 • Độ phân giải: 7 cấp độ (400, 800, 1200 (mặc định), 1600, 3200, 6400, 16000)
 • Màu sắc: Đen nhám
 • Chất liệu: Nhựa ABS
 • Chiều dài dây: 1,8m
Chuột Coolermaster CM310 CM-310-KKWO2 COOLER MASTER
 • Độ phân giải: 7 cấp độ (500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000)
 • Chất liệu: Nhựa ABS , Cao su
 • Chiều dài dây: 1.8m