Danh mục sản phẩm

CORSAIR

Chuột Corsair Katar PRO PAW3327 CH-930C011-AP CORSAIR
 • Độ phân giải: 12,400 DPI
 • Chiều dài dây: 1.8m
Chuột có dây Corsair Harpoon RGB PRO - PMW3327 CH-9301111-AP CORSAIR
 • Độ phân giải: 12.000 DPI
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 1,8m
Chuột không dây Corsair Katar PRO PMW3325 CH-931C011-AP CORSAIR
 • Độ phân giải: 10,000 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột có dây Corsair M55 RGB PRO Black - PAW3327 ... CORSAIR
 • Độ phân giải: 12,400 DPI
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 1,8m
Mouse Corsair Glaive PRO RGB Black - PMW3391 CORSAIR
 • Độ phân giải: 18,000 DPI
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 1,8m
Chuột không dây Corsair Iron Claw RGB CH-9317011-AP CORSAIR
 • Độ phân giải: 18,000 DPI
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 1,8m
Chuột không dây Corsair DARK CORE RGB PRO SE CH-9315511-AP CORSAIR
 • Độ phân giải: 18,000 DPI
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 1,8m
Chuột Corsair M65 RGB ELITE White CH-9309111-AP CORSAIR
 • Độ phân giải: 18,000 DPI
 • Màu sắc: trắng
 • Chiều dài dây: 1.8m
Chuột Corsair M65 RGB ELITE Black CH-9309011-AP CORSAIR
 • Độ phân giải: 18,000 DPI
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 1.8m
Mouse Corsair Scimitar RGB ELITE - PMW3391 CORSAIR
 • Độ phân giải: 18,000 DPI
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 1,8m