Danh mục sản phẩm

ĐẠI TIỆC SONY - MUA LÀ CÓ QUÀ

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được áp dụng từ 15/12/2020 đến 15/02/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Đại tiệc Sony mang đến cho khách hàng cơ hội nhận các quà tặng đặc biệt khi mua sản phẩm loa hoặc tai nghe Sony một số mã nhất định.

3. Sản phẩm khuyến mãi:

Sản phẩm áp dụng Quà tặng 
Tai nghe Sony MDRZX310AP Túi đeo chéo
Tai nghe Sony MDRXB55AP Túi đeo chéo
Tai nghe Sony MDRXB550AP Túi đeo chéo
Tai nghe Sony WI-C200 Túi đeo chéo
Tai nghe Sony WI-C310 Túi đeo chéo
Tai nghe Sony WI-XB400 Túi đeo chéo
Tai nghe Sony WI-C400 Túi đeo chéo
Tai nghe Sony WH-CH510 Túi đeo chéo
Tai nghe Sony WI-SP500 Túi đeo chéo
Tai nghe Sony WWI-SP510 Túi đeo chéo
Loa Sony SRS-XB01 Túi đeo chéo
Loa Sony SRS-XB12 Túi đeo chéo
Loa Sony SRS-XB22 Túi đeo chéo
Loa Sony SRS-XB23 Túi đeo chéo
Tai nghe Sony WH-CH710N Balo 
Tai nghe Sony WH-XB700 Balo 
Tai nghe Sony WH-XB900N Balo 
Tai nghe Sony WI-SP600N Balo 
Tai nghe Sony WI-C600N  Balo 
Tai nghe Sony WF-XB700 Balo 
Loa Sony SRS-XB32 Balo 
Loa Sony SRS-XB33 Balo 
Loa Sony SRS-XB43 Balo