Danh mục sản phẩm

Deepcool

Nguồn Deepcool PF550 Deepcool
 • Giao tiếp: Connector 24 (20+4)Pin x1; EPS 12V Connector 8 (4+4)Pin x1; PCI-E (6+2) 2Pin x 1; SATA x3 + 4Pin Peripheral x 2;
 • Tốc độ: Đang cập nhật
 • Công suất: 550W
 • Fan: 120mm
 • Nguồn: Đang cập nhật
Nguồn Deepcool DP-230EU-DN550 Deepcool
 • Công suất: 550W
 • Fan: 120mm
 • Nguồn: Input Voltage: 230V, Input Current: 4.0A
Nguồn Deepcool DP-GD-DQ750-M-V2L(Black/ White) Deepcool
 • Công suất: 750W
 • Fan: Đèn LED xanh 140mm
 • Nguồn: Input Voltage 100~240V, Input Current 10A
Nguồn Deepcool DP-GD-DQ850-M-V2L Deepcool
 • Công suất: 850W
 • Fan: 120mm
 • Nguồn: Input Voltage 100~240V, Input Current 12.0A/5.0A
Nguồn Deepcool PF450D Deepcool
 • Giao tiếp: Connector 24 (20+4)Pin x1; Connector 8(4+4)Pin x1; PCI-E (6+2)Pin x1; (SATA x3 + 4Pin Peripheral) x2
 • Tốc độ: Đang cập nhật
 • Công suất: 450W
 • Fan: 120mm
 • Nguồn: Đang cập nhật
Nguồn Deepcool DP-230EU-DN650 Deepcool
 • Công suất: 650W
 • Fan: 120mm
 • Nguồn: Input Voltage: 230V, Input Current: 5.0A
Nguồn Deepcool DP-230EU-DN450 Deepcool
 • Công suất: 450W
 • Fan: 120mm
Nguồn Deepcool DN500-230V EU Deepcool

Nguồn Deepcool DN500-230V EU

Ngừng kinh doanh
 • Công suất: 500W
 • Fan: 120mm
 • Nguồn: Input Voltage 200-240V; Input Current 4A