Danh mục sản phẩm

Đĩa CD/DVD

DVD DISK Verbatim 64046 TEAM
  • Dung lượng: ~4.7GB
DVD Disk Verbatim 64046 Lốc 50 đĩa
  • Dung lượng: ~4.7GB
  • Tốc độ: 16X
DVD Disk Verbatim 43498 Lốc 10
  • Dung lượng: ~4.7GB
  • Tốc độ: 16x
CD Disk Verbatim 43787 lốc 50 cái
  • Dung lượng: ~700MB
  • Tốc độ: 52x