Danh mục sản phẩm

ĐÓN TẾT SANG - RINH QUÀ CÙNG SEAGATE

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 05/01/2022 đến 31/01/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Tặng ngay: Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm khi mua ổ cứng Seagate

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate Expansion Portable STKM1000400 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Expansion Portable STKM2000400 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate Expansion Portable STKM4000400 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000403 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000404 (Xám) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000403 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000404 (Xám) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C  STKG500401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue 
STKG1000400 (Đen)
Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue
 STKG1000401 (Bạc)
Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue 
STKG1000402 (Xanh)
Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue 
STKG2000400 (Đen)
Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue 
STKG2000401 (Bạc)
Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue 
STKG2000402 (Xanh)
Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng HDD 500GB SEAGATE EXPANSION (STEA500400) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng HDD 4TB Seagate Expansion Portable STEA4000400 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng HDD 5TB Seagate Expansion Portable STEA5000402 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng SSD 500GB Seagate Expansion (STJD500400) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng SSD 1TB Seagate Expansion (STJD1000400) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng SSD 500GB Seagate One Touch STJE500400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng SSD 500GB Seagate One Touch STJE500402 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng SSD 1TB Seagate One Touch STJE1000402 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
SSD 500GB Seagate BarraCuda Fast STJM500400 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Baracuda Fast STJM1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng gắn ngoài SSD 2TB Seagate Baracuda Fast STJM2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate Firecuda Gaming STJP500400 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng gắn ngoài HDD 1TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ cứng gắn ngoài HDD 2TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
HDD 4TB Dock Seagate Firecuda Gaming Black STJF4000400 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Firecuda Gaming STKL2000400 Bao đựng ổ cứng hoặc Túi mềm