Danh mục sản phẩm

ĐÓN TẾT SUM VẦY CÙNG LAPTOP HP ENVY

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được áp dụng từ 17/2 đến 28/2/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Khách hàng sẽ nhận được ngay quà tặng đặc biệt khi mua Laptop HP Envy.

3. Sản phẩm khuyến mãi: Laptop HP Envy (một số mã nhất định).

4. Quà tặng: Mouse HP X4000.