Danh mục sản phẩm

ĐÓN TẾT TÂN SỬU - QUÀ TẶNG ĐỦ ĐẦY

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 4/2 đến 31/3/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Cơ hội nhận quà tặng lên đến 100.000đ khi mua các sản phẩm ổ cứng Transcend.

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng HDD 1TB Transcend C3S TS1TSJ25C3S Thẻ cào 50.000
Ổ cứng HDD 2TB Transcend TS2TSJ25C3S Thẻ cào 100.000
  Ổ cứng 3.5" Transcend 4TB- 35T (3.0) TURBO ( TS4TSJ35T3)                  Thẻ cào 100.000
Ổ cứng 2.5" Transcend 1TB H3 (TS1TSJ25H3P)  Thẻ cào 50.000
Ổ cứng 2.5" Transcend 1TB H3Blu (TS1TSJ25H3B )    Thẻ cào 50.000
Ổ cứng 2.5" Transcend 2TB H3 (TS2TSJ25H3P)                        Thẻ cào 100.000
Ổ cứng 2.5" Transcend 2TB H3Blu (TS2TSJ25H3B)                                Thẻ cào 100.000
Ổ cứng 2.5" Transcend 4TB H3 (TS4TSJ25H3P)                                              Thẻ cào 100.000
Ổ cứng HDD 1TB Transcend Mobile M3S( TS1TSJ25M3S)  Thẻ cào 50.000
Ổ cứng HDD 1TB Transcend Mobile M3G (TS1TSJ25M3G )  Thẻ cào 50.000
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile M3S TS2TSJ25M3S Thẻ cào 100.000
Ổ cứng HDD 2TB Transcend Mobile M3G (TS2TSJ25M3G )                     Thẻ cào 100.000
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Mobile M3S(TS4TSJ25M3S)  Thẻ cào 100.000
Ổ cứng 2.5" Transcend 2TB A3W (TS2TSJ25A3W) Thẻ cào 100.000
Ổ cứng HDD 1TB TRANSCEND StoreJet 25C3 TS1TSJ25C3N Thẻ cào 50.000
Ổ cứng HDD 2TB Transcend StoreJet 25C3 TS2TSJ25C3N Thẻ cào 100.000
Ổ cứng SSD 120GB Transcend 220S Túi dây rút
Ổ cứng SSD 240GB Transcend 220S Túi dây rút
Ổ cứng SSD 480GB Transcend 220S Túi dây rút
Ổ cứng SSD 128GB Transcend 230S (TS128GSSD230S) Túi dây rút
Ổ cứng SSD 256GB Transcend 230S (TS256GSSD230S) Túi dây rút
Ổ cứng SSD Transcend 256GB 370S SATA3 (TS256GSSD370S)       Túi dây rút
Ổ cứng SSD Transcend 120GB M.2 2280- TS120GMTS820S       Túi dây rút
Ổ cứng SSD Transcend 240GB M.2 2280- TS240GMTS820S      Túi dây rút