Danh mục sản phẩm

FSP

Nguồn FSP HYDRO 600 FSP

Nguồn FSP HYDRO 600

1.500.000 đ
  • Giao tiếp: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V
  • Công suất: 600W
Nguồn FSP HYDRO G 750

Nguồn FSP HYDRO G 750

Liên hệ đặt hàng
  • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 10x SATA, 5x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92
  • Fan: Fan 135mm
Nguồn FSP HYDRO 500 FSP

Nguồn FSP HYDRO 500

1.320.000 đ
  • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V
  • Fan: 12cm
Nguồn FSP AX-400 FSP

Nguồn FSP AX-400

530.000 đ
  • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA ,ATX 12V & EPS 12V
  • Fan: 12cm
Nguồn FSP AX-350 FSP

Nguồn FSP AX-350

420.000 đ
  • Kết nối: (20+4)pins, 4pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA , ATX 12V & EPS 12V
  • Fan: 12cm