Danh mục sản phẩm

FSP

Nguồn FSP HYDRO G 750
 • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 10x SATA, 5x ATA, ATX12V V2.4 & EPS12V V2.92
 • Fan: Fan 135mm
Nguồn FSP HYDRO 500 FSP

Nguồn FSP HYDRO 500

1.320.000 đ
 • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 11x SATA, 6x ATA, TX12V & EPS 12V
 • Fan: 12cm
Nguồn FSP HYPER 600 FSP

Nguồn FSP HYPER 600

1.200.000 đ
 • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 4x (6+2)pins PCIe, 8x SATA, 2x ATA, ATX 12V v2.4 & EPS 12V v2.92
 • Fan: 12cm
Nguồn FSP HYN-550 FSP

Nguồn FSP HYN-550

830.000 đ
 • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 3x ATA , ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92
 • Fan: 12cm
Nguồn FSP HYN-500 FSP

Nguồn FSP HYN-500

730.000 đ
 • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 3x ATA,  ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92
 • Fan: 12cm
Nguồn FSP HYN-450 FSP

Nguồn FSP HYN-450

675.000 đ
 • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x (6+2)pins PCIe, 4x SATA, 2x ATA, TX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92
 • Fan: 12cm
Nguồn FSP AX-400 FSP

Nguồn FSP AX-400

510.000 đ
 • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA ,ATX 12V & EPS 12V
 • Fan: 12cm
Nguồn FSP AX-350 FSP

Nguồn FSP AX-350

395.000 đ
 • Kết nối: (20+4)pins, 4pins CPU, 1x 6 pins PCIe, 2x SATA, 2x ATA , ATX 12V & EPS 12V
 • Fan: 12cm