Danh mục sản phẩm

GIÁ SIÊU HỜI - QUÀ HẾT SẨY KHI MUA LINH PHỤ KIỆN

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 1/4 đến 30/4/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Cơ hội nhận quà siêu đỉnh khi khách hàng mua linh - phụ kiện trong tháng 4 này.

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng HDD 5TB WD Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5G0050BBK-WESN Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng HDD 3TB WD Black P10 Game Drive For Xbox WDBA5G0030BBK-WESN Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng HDD 5TB WD Black P10 Game Drive WDBA3A0050BBK-WESN Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng HDD 4TB WD Black P10 Game Drive WDBA3A0040BBK-WESN Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng HDD 2TB WD Black P10 Game Drive WDBA2W0020BBK-WESN Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng HDD 4TB WD My Book WDBBGB0040HBK-SESN Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng HDD 8TB WD My Book WDBBGB0080HBK-SESN Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng gắn ngoài HDD 10TB WD My Book WDBBGB0100HBK Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng HDD 6TB WD My Book WDBBGB0060HBK-SESN Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng HDD 16TB WD My Book Duo WDBFBE0160JBK-SESN Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng HDD 20TB WD My Book Duo WDBFBE0200JBK-SESN Nón bảo hiểm Chita -CT33
Ổ cứng gắn ngoài HDD 5TB WD My Passport WDBPKJ0050BBK-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng gắn ngoài HDD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BRD-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport WDBPKJ0040BBL-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng gắn ngoài HDD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BWT-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BRD-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBL-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport WDBYVG0020BBK-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport Ultra WDBC3C0020BSL-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 2TB WD My Passport Ultra WDBC3C0020BBL-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BSL-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 4TB WD My Passport Ultra WDBFTM0040BBL-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 4TB WD My PassPort Ultra WDBFTM0040BGD-WESN Ba lô Laptop WD 
Ổ cứng HDD 0TB WD My Cloud EX2 Ultra WDBVBZ0000NCH-SESN Áo Khoác
Ổ cứng HDD 0TB WD My Cloud EX4100 WDBWZE0000NBK-SESN Áo Khoác
Ổ cứng HDD 0TB WD My Cloud PR2100 WDBBCL0000NBK-SESN Áo Khoác
Ổ cứng HDD 0TB WD My Cloud PR4100 WDBNFA0000NBK-SESN Áo Khoác
Ổ cứng HDD 8TB WD My Cloud Home WDBVXC0080HWT-SESN Áo Khoác
Ổ cứng HDD 6TB WD My Cloud Home WDBVXC0060HWT-SESN Áo Khoác
Ổ cứng HDD 4TB WD My Cloud Home WDBVXC0040HWT-SESN Áo Khoác
Ổ cứng HDD 2TB WD My Cloud Home WDBVXC0020HWT-SESN Áo Khoác
Ổ cứng HDD 3TB WD My Cloud Home WDBVXC0030HWT-SESN Áo Khoác