Danh mục sản phẩm

GIÁNG SINH TRI ÂN - ĐỔI ĐIỂM TÍCH LŨY

  • Thứ tư, 30/11/2022, 16:20 GMT+7
  • 157 lượt xem

1. Thời gian áp dụng chương trình: từ ngày 01/12/2022 đến 31/12/2022

2. Tích lũy điểm

- Khách hàng thành viên có mua hàng và tích lũy điểm thưởng (từ 500 điểm trở lên) tại Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân.
- Khách hàng được tích lũy điểm ngay từ đơn đặt hàng đầu tiên và tích lũy dựa trên số điện thoại khách hàng cung cấp. 
Với hóa đơn 50.000 VNĐ tích lũy được  01 Điểm
500 điểm = 50.000 VNĐ (Chiết khấu thương mại)

* Hóa đơn tại gian hàng tự chọn IT được x2 số điểm tích lũy

3. Đổi điểm tích lũy
3.1 Đổi điểm để thanh toán tại quầy thu ngân (Áp dụng khi có chương trình đổi điểm tích lũy):
• 500 điểm sẽ được quy đổi thành điểm mua hàng trị giá 50.000đ 
• 1.000 điểm sẽ được quy đổi thành điểm mua hàng trị giá 100.000đ 
• 5.000 điểm sẽ được quy đổi thành điểm mua hàng trị giá 500.000đ 
• 10.000 điểm sẽ được quy đổi thành điểm mua hàng trị giá 1.000.000đ 
- Điểm thưởng chỉ được cộng khi đơn hàng không áp dụng giảm giá và khách hàng phải thanh toán toàn bộ hóa đơn - đúng hạn hợp đồng. 
- Số điểm tối thiểu để được quy đổi thành điểm mua hàng là 500.
3.2 Qui trình đổi điểm thưởng tích lũy thành điểm mua hàng
- Khách hàng liên hệ đổi điểm thưởng tích lũy tại quầy thu ngân của công ty.
- Khách hàng cung cấp những chứng cứ, thông tin để chứng minh là chủ sỡ hữu của điểm thưởng tích lũy trên hệ thống của công ty Thành Nhân bao gồm:

+ Thẻ thành viên (nếu có)
+ Số điện thoại nhận tin nhắn thông báo chương trình đổi điểm qua SMS/Zalo
+ Email đăng ký thành viên (nếu có)
- Nhân viên công ty Thành Nhân sẽ đối chiếu dữ liệu khách hàng, kích hoạt hệ thống gửi mã OTP xác thực vào số điện thoại đăng kí thành viên và thực hiện đổi điểm thưởng tích lũy cho khách hàng. Giá trị điểm thưởng tích lũy được quy đổi sẽ trừ vào đơn hàng phát sinh.
3.3 Đối với khách hàng tỉnh & khách hàng doanh nghiệp (Đính kèm danh sách).
•     Khách hàng gởi yêu cầu đổi điểm tích lũy cho công ty qua:
- Email: chamsockhachhang@tnc.com.vn
- Hotline:1900 6078 (Line 100) - Nhân viên chăm sóc khách hàng.
•    Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm:
- Số điện thoại nhận tin nhắn thông báo chương trình đổi điểm.
- Email đăng ký thành viên (nếu có).
- Nhân viên công ty Thành Nhân sẽ đối chiếu dữ liệu khách hàng, kích hoạt hệ thống gửi mã OTP xác thực vào số điện thoại đăng kí thành viên và mã OTP đó được gửi lại cho công ty. Nhân viên thực hiện đổi điểm thưởng tích lũy cho khách hàng khi trùng khớp thông tin. Giá trị điểm thưởng tích lũy được quy đổi sẽ trừ vào đơn hàng phát sinh.

4. Thể lệ chương trình
- Công ty chỉ thực hiện đổi điểm thưởng tích lũy cho khách hàng là chủ sở hữu của điểm thưởng tích lũy đó. Các trường hợp ủy quyền đổi điểm thưởng tích lũy phải thông qua xét duyệt của Ban tổ chức.
- Nhân viên công ty không được tham gia chương trình này.
- Nhân viên công ty Thành Nhân sẽ đối chiếu dữ liệu khách hàng, kích hoạt hệ thống gửi mã OTP xác thực vào số điện thoại đăng kí thành viên và mã OTP đó được gửi lại cho công ty. Nhân viên thực hiện đổi điểm thưởng tích lũy cho khách hàng khi trùng khớp thông tin. Giá trị điểm thưởng tích lũy được quy đổi sẽ trừ vào đơn hàng phát sinh.
- Phần giá trị được trừ trong chương trình đổi điểm sẽ không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
- Đơn hàng tham gia chương trình đổi điểm không được áp dụng chính sách đổi hoặc trả hàng.

Đánh giá
  • Bình chọn sản phẩm này: