Danh mục sản phẩm

HDD/SSD External TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300S 2TB TS2TESD300S TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300S 2TB ...

3.690.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 10Gbps
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 ; macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300P 2TB TS2TESD300P TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300P 2TB ...

3.690.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 10Gbps
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 ; macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300P 512GB TS512GESD300P TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300P ...

1.190.000 đ

 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: USB 10Gbps
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 ; macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300C 2TB TS2TESD300C TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300C 2TB ...

3.690.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 10Gbps
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 ; macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300C 1TB TS1TESD300C TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300C 1TB ...

1.890.000 đ

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 10Gbps
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 ; macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300C 512GB TS512GESD300C TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD300C ...

1.190.000 đ

 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: USB 10Gbps
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 ; macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD380C 2TB TS2TESD380C TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD380C 2TB ...

3.990.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2x2 (USB 20Gbps)
 • Tốc độ: Đọc: Up to 2000 MB/s; Ghi: Up to 2000 MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 ; macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD380C 1TB TS1TESD380C TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD380C 1TB ...

2.690.000 đ

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 2x2 (USB 20Gbps)
 • Tốc độ: Đọc: Up to 2000 MB/s; Ghi: Up to 2000 MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 ; macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD260C 500GB TS500GESD260C TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD260C ...

1.390.000 đ

 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 2 (USB 10Gbps)
 • Tốc độ: Đọc: Up to 520 MB/s; Ghi: Up to 460 MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 ; macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD260C 250GB TS250GESD260C TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD260C ...

990.000 đ

 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 2 (USB 10Gbps)
 • Tốc độ: Đọc: Up to 520 MB/s; Ghi: Up to 460 MB/s
 • Hãng sản xuất: Transcend
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 ; macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD310S 2TB TS2TESD310S TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD310S 2TB ...

3.790.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB Type-A / USB Type-C
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1,050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7 trở lên, macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD310S 1TB TS1TESD310S TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD310S 1TB ...

1.890.000 đ

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB Type-A / USB Type-C
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1,050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7 trở lên, macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD310S 512GB TS512GESD310S TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD310S ...

1.290.000 đ

 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: USB Type-A / USB Type-C
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1,050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7 trở lên, macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD310C 2TB TS2TESD310C TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD310C 2TB ...

3.790.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB Type-A / USB Type-C
 • OS: Windows 7 trở lên, macOS 10.10 trở lên
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1,050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
Ổ cứng di động SSD Transcend ESD310C 512GB TS512GESD310C TRANSCEND

Ổ cứng di động SSD Transcend ESD310C ...

1.290.000 đ

 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: USB Type-A / USB Type-C
 • Tốc độ: Đọc: Up to 1,050 MB/s; Ghi: Up to 950 MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7 trở lên, macOS 10.10 trở lên
Ổ cứng HDD 4TB Transcend Slim M3S (TS4TSJ25M3S) TRANSCEND

Ổ cứng HDD 4TB Transcend Slim M3S ...

3.449.000 đ

 • Dung lượng: 4 TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1; micro USB to USB Type A
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS X 10.7 trở lên Linux Kernel 2.6.31 trở lên
Ổ cứng HDD 2TB Transcend C3S Transcend C3S TS2TSJ25C3S TRANSCEND

Ổ cứng HDD 2TB Transcend C3S Transcend C3S ...

2.249.000 đ

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS X 10.7 or later Linux Kernel 2.6.31 or later
Ổ cứng HDD 1TB Transcend C3S TS1TSJ25C3S TRANSCEND

Ổ cứng HDD 1TB Transcend C3S TS1TSJ25C3S

1.690.000 đ

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS X 10.7 or later Linux Kernel 2.6.31 or later
Ổ cứng SSD 480GB Transcend ESD230C (TS480GESD230C) TRANSCEND

Ổ cứng SSD 480GB Transcend ESD230C ...

2.090.000 đ

 • Dung lượng: 480GB
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 520MB/s,Tốc độ ghi : 460MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS X 10.5 or later
Ổ cứng SSD 120GB Transcend 240C (TS120GESD240C) TRANSCEND

Ổ cứng SSD 120GB Transcend 240C ...

690.000 đ

 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 2
 • Tốc độ: Tốc độ đọc : 520MB/s,Tốc độ ghi : 460MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows