Danh mục sản phẩm

HDD/SSD External Synology

Ổ cứng mạng Nas Synology DS920+ Synology
  • CPU: Intel Celeron J4125 4-core 2.0 (base) / 2.7 (burst) GHz
  • RAM: 4 GB DDR4 onboard (expandable up to 8 GB)
  • Ổ đĩa cứng: 4 x 3.5" or 2.5" SATA HDD/SSD (drives not included), 2 x M.2 2280 NVMe SSD (drives not included)
Ổ cứng mạng Nas Synology DS420j Synology
  • CPU: Realtek RTD1296 Quad Core 1.4 GHz
Ổ cứng mạng Nas Synology DS418 Synology
  • Giao tiếp: USB 3.0 x 2, eSATA Port x 1, USBCopy button. LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 2
  • CPU: Realtek RTD1296
Ổ cứng mạng Nas Synology DS218 Synology
  • Giao tiếp: USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1. Copy button. LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 1
  • CPU: Realtek RTD1296
Ổ cứng mạng Nas Synology DS218+ Synology
  • Giao tiếp: USB 3.0 x 3, eSATA Port x 1, USBCopy. LAN: RJ-45 1GbE LAN Port x 1
  • CPU: Intel Celeron J3355