Danh mục sản phẩm

HÈ THẢ GA - VUI ĐÓN QUÀ CÙNG SAMSUNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 1/5 đến 30/5/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Cơ hội nhận dù cầm tay hoặc sổ tay khi mua các sản phẩm ổ cứng Samsung dưới đây.

3. Sản phẩm khuyến mãi:

Sản phẩm áp dụng Quà tặng
Ổ cứng SSD 2TB Samsung T7 Touch MU-PC2T0K/WW Dù cầm tay samsung
Ổ cứng SSD 1TB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC1T0K/WW Dù cầm tay samsung
Ổ cứng SSD 500GB SAMSUNG Portable T7 Touch MU-PC500K/WW Dù cầm tay samsung
Ổ cứng SSD 4TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E4T0BW) Dù cầm tay samsung
Ổ cứng SSD 1TB Samsung 980 PRO NVMe M.2 MZ-V8P1T0BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 500GB M2 PCIe 4.0 MZ-V8P500BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 250GB M2 PCIe 4.0 MZ-V8P250BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD Samsung 980 250GB MZ-V8V250BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD Samsung 980 500GB MZ-V8V500BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD Samsung 980 1TB MZ-V8V1T0BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng gắn trong Samsung 870 SSD QVO 1TB MZ-77Q1T0BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng gắn trong Samsung 870 SSD QVO 2TB MZ-77Q2T0BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng gắn trong Samsung 870 SSD QVO 4TB MZ-77Q4T0BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD 8TB Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD 250GB Samsung 870 EVO MZ-77E250BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD 500GB Samsung 870 EVO MZ-77E500BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD 1TB Samsung 870 EVO MZ-77E1T0BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD 2TB Samsung 870 EVO MZ-77E2T0BW Sổ tay Samsung
Ổ cứng SSD 4TB Samsung 870 EVO MZ-77E4T0BW Sổ tay Samsung