Danh mục sản phẩm

HP: THIẾT KẾ NHỎ GỌN - HIỆU NĂNG ẤN TƯỢNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được áp dụng từ 1/7 đến 31/7/2021 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Sắm ngay máy tính để bàn HP Pavilion TP01, HP S01 để sở hữu quà tặng cực chất từ khuyến mãi tháng 7.

3. Sản phẩm khuyến mãi: 

Sản phẩm áp dụng Quà tặng 

Máy bộ HP Pavilion TP01-1112d 180S2AA (Silver)

Tai nghe HP H2800

 

Máy bộ HP Pavilion TP01-1113d 180S3AA (Silver)

 

Tai nghe HP H2800

 

Máy bộ HP Pavilion TP01-1114d 180S4AA (Silver)

 

Tai nghe HP H2800

Máy bộ HP S01-pF1144d 1A81A4A

Tai nghe HP H2800

 

Máy bộ HP S01-pF1145d 181A5AA

 

Tai nghe HP H2800

 

Máy bộ HP S01-pF1146d 181A6AA

 

Tai nghe HP H2800

 

Máy bộ HP S01-pF1167d 22X66AA

 

 

Tai nghe HP H2800