Danh mục sản phẩm

Smart Robot

Robotek W600 WIFI (Robot hút bụi lau nhà) ROBOTEK
  • Pin: Lithium-ion 2000mAh
  • Tính năng: Hút bụi- Lau nhà (khô & ướt)
ROBOTEK W500 (Robot hút bụi, lau nhà) ROBOTEK
  • Pin: Lithium-ion 2000mAh
  • Tính năng: hút bụi- lau nhà (khô và ướt)- diệt khuẩn