Danh mục sản phẩm

Khóa Laptop

Khóa Notebook CP 1200
  • Tính năng: dành cho máy Notebook
Khóa Notebook CP 1300
  • Tính năng: dành cho máy Notebook
  • Kích thước: Khóa: 59 x 36 x 16mm , Cáp: 5mm x 180 cm hoặc 6mm x 180 cm