Danh mục sản phẩm

KHỎI LO MƯA GIÓ KHI MUA MÀN HÌNH HP

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 1/9 đến 30/9/2020 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Trong tháng 9 này, khi khách hàng mua màn hình HP sẽ được tặng ngay ô cao cấp.

3. Sản phẩm khuyến mãi:

Sản phẩm áp dụng 

Quà tặng 

Màn hình LCD HP P224 (5QG34AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình LCD HP N246v (1RM28AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP EliteDisplay E233 (1FH46AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP EliteDisplay E243 (1FH47AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP EliteDisplay E273q (1FH52AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình LCD HP Z23n 1JS06A4

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình LCD HP Z24nf 1JS07A4

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP P204 5RD65AA

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình LCD HP P241v (6CQ79AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP 27f (3AL61AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình LCD HP 22f (3AJ92AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình LCD HP 22fw (3KS61AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình LCD HP 24f (3AL28AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình LCD HP 24fw (3KS63AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP N220h (4JF58AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP EliteDisplay E243i (1FH49AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình LCD HP 20KD (T3U84AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình LCD HP V214b 3FU54AA

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP V220 4CJ27AA

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP 24y 1PX48AA

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP N240h (2MW69AA)

Ô gập 3 tự động 1 chiều

Màn hình HP 22y 1PX47AA

Ô gập 3 tự động 1 chiều