Danh mục sản phẩm

LAPTOP GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG

LAPTOP GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG

1. Thời gian khuyến mãi

Chương trình được diễn ra: từ 01/06/2024 - 30/06/2024.

2. Nội dung khuyến mãi

Laptop giảm giá lên đến 5 triệu đồng

3. Sản phẩm áp dụng

-17%
10,990,000 đ
13,290,000 đ
-4%
13,990,000 đ
14,590,000 đ
-3%
18,990,000 đ
19,590,000 đ
-2%
19,990,000 đ
20,490,000 đ
-2%
21,990,000 đ
22,590,000 đ
-2%
22,990,000 đ
23,590,000 đ
-3%
25,690,000 đ
26,490,000 đ
-2%
26,790,000 đ
27,490,000 đ
-3%
26,990,000 đ
27,990,000 đ