Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Laptop G.Skill

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600J4040C16GX2-RS5K G.Skill

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

2.690.000 đ

 • Dung lượng: 32GB (2 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C18S-8GVK G.Skill

RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3600Mhz ...

590.000 đ

 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3200Mhz F4-3200C16D-16GTZR G.Skill

RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3200Mhz ...

1.390.000 đ

 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ... G.Skill

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ...

3.190.000 đ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 64GB DDR5 Bus 5600Mhz ... G.Skill

RAM Desktop G.Skill 64GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

5.990.000 đ

 • Dung lượng: 64GB (2 x 32GB)
 • Tốc độ Bus: 5600 MT/s
RAM Desktop G.Skill 64GB DDR5 Bus 6000Mhz ... G.Skill

RAM Desktop G.Skill 64GB DDR5 Bus 6000Mhz ...

6.990.000 đ

 • Dung lượng: 64GB (2 x 32GB)
 • Tốc độ Bus: 6000 MT/s
RAM Laptop G.Skill 8GB DDR3 Bus 1600Mhz F3-1600C9S-8GRSL G.Skill

RAM Laptop G.Skill 8GB DDR3 Bus 1600Mhz ...

590.000 đ

 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Laptop G.Skill 16GB DDR5 Bus 4800Mhz F5-4800S4039A16GX1-RS G.Skill

RAM Laptop G.Skill 16GB DDR5 Bus 4800Mhz ...

1.590.000 đ

 • Dung lượng: 16GB (1 x16GB)
 • Tốc độ Bus: 4800 MT/s
RAM Laptop G.Skill 16GB DDR5 Bus 5200Mhz F5-5200S3838A16GX1-RS G.Skill

RAM Laptop G.Skill 16GB DDR5 Bus 5200Mhz ...

1.590.000 đ

 • Dung lượng: 16GB (1 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 5200 MT/s
RAM Laptop G.Skill 16GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600S4645A16GX1-RS G.Skill

RAM Laptop G.Skill 16GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

1.590.000 đ

 • Dung lượng: 16GB (1 x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600 MT/s
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR4 Bus 4000Mhz F4-4000C18D-32GTES G.Skill

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR4 Bus 4000Mhz ...

4.390.000 đ

 • Dung lượng: 32GB (2 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 4000Mhz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C16D-16GTESC G.Skill

RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3600Mhz ...

3.290.000 đ

 • Dung lượng: 16GB (2 x 8GB)
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C18D-32GTRG G.Skill

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR4 Bus 3600Mhz ...

3.290.000 đ

 • Dung lượng: 32GB (2 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C18D-32GTRS G.Skill

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR4 Bus 3600Mhz ...

3.290.000 đ

 • Dung lượng: 32GB (2 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR3 Bus 1600Mhz F3-1600C11S-8GNT G.Skill

RAM Desktop G.Skill 8GB DDR3 Bus 1600Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 8GB (1x8GB)
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop G.Skill 4GB DDR3 Bus 1600Mhz F3-1600C11S-4GNT G.Skill

RAM Desktop G.Skill 4GB DDR3 Bus 1600Mhz ...

350.000 đ

 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop G.Skill 64GB DDR5 Bus 6400Mhz ... G.Skill

RAM Desktop G.Skill 64GB DDR5 Bus 6400Mhz ...

7.390.000 đ

 • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
 • Tốc độ Bus: 6400Mhz
RAM Desktop G.Skill 64GB DDR5 Bus 6400Mhz ... G.Skill

RAM Desktop G.Skill 64GB DDR5 Bus 6400Mhz ...

7.390.000 đ

 • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
 • Tốc độ Bus: 6400Mhz
RAM Desktop G.Skill 64GB DDR5 Bus 6000Mhz ... G.Skill

RAM Desktop G.Skill 64GB DDR5 Bus 6000Mhz ...

5.990.000 đ

 • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 64GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C18D-64GTZR G.Skill

RAM Desktop G.Skill 64GB DDR4 Bus 3600Mhz ...

4.290.000 đ

 • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz