Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Laptop Kingston

Ram Desktop Kingston 8GB DDR5 Bus 5200MT/s KVR52U42BS6-8 Kingston

Ram Desktop Kingston 8GB DDR5 Bus 5200MT/s ...

990.000 đ

Dung lượng: 8GB
Tốc độ Bus: 5200MT/s
Phân Loại: DDR5

Ram Desktop Kingston 16GB DDR5 Bus 5200MT/s KVR52U42BS8-16 Kingston

Ram Desktop Kingston 16GB DDR5 Bus 5200MT/s ...

1.690.000 đ

Dung lượng: 16GB
Tốc độ Bus: 5200MT/s
Phân Loại: DDR5

Ram Desktop Kingston 8GB DDR5 Bus 4800MT/s KVR48U40BS6-8 Kingston

Ram Desktop Kingston 8GB DDR5 Bus 4800MT/s ...

949.000 đ

Dung lượng: 8GB
Tốc độ Bus: 4800MT/s
Phân Loại: DDR5

Ram Desktop Kingston Fury Beast Black 8GB DDR5 Bus 4800MT/s ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast Black 8GB DDR5 ...

Liên hệ

Dung lượng: 8GB
Tốc độ Bus: 4800MT/s
Phân Loại: DDR5

Ram Desktop Kingston Fury Beast White RGB SE 16GB DDR4 Bus ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast White RGB SE ...

1.890.000 đ

Dung lượng: 16GB (2x8GB)
Tốc độ Bus: 3600MT/s
Phân Loại: DDR4

Ram Desktop Kingston Fury Beast White RGB SE 16GB DDR4 Bus ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast White RGB SE ...

1.790.000 đ

Dung lượng: 16GB (2x8GB)
Tốc độ Bus: 3200MT/s
Phân Loại: DDR4

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB 32GB DDR4 Bus 3733MT/s ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB 32GB DDR4 ...

2.890.000 đ

Dung lượng: 32GB (2x16GB)
Tốc độ Bus: 3733MT/s
Phân Loại: DDR4

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB 16GB DDR4 Bus 3733MT/s ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB 16GB DDR4 ...

1.790.000 đ

Dung lượng: 16GB (2x8GB)
Tốc độ Bus: 3733MT/s
Phân Loại: DDR4

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB 32GB DDR4 Bus 3200MT/s ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB 32GB DDR4 ...

2.690.000 đ

Dung lượng: 32GB (2x16GB)
Tốc độ Bus: 3200MT/s
Phân Loại: DDR4

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB 16GB DDR4 Bus 3200MT/s ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB 16GB DDR4 ...

1.490.000 đ

Dung lượng: 16GB (1x16GB)
Tốc độ Bus: 3200MT/s
Phân Loại: DDR4

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB 8GB DDR4 Bus 3200MT/s ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB 8GB DDR4 ...

990.000 đ

Dung lượng: 8GB
Tốc độ Bus: 3200MT/s
Phân Loại: DDR4

Ram Desktop Kingston Fury Beast Black 64GB DDR4 Bus 3600MT/s ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast Black 64GB DDR4 ...

4.590.000 đ

Dung lượng: 64GB (2 x 32GB)
Tốc độ Bus: 3600MT/s
Phân Loại: DDR4

Ram Laptop Kingston Fury Impact 8GB DDR5 Bus 4800MT/s ... Kingston

Ram Laptop Kingston Fury Impact 8GB DDR5 Bus ...

990.000 đ

Dung lượng: 8GB (1x8GB)
Tốc độ Bus: 4800MT/s
Phân Loại: DDR5

Ram Laptop Kingston 32GB DDR5 Bus 5600MT/s KVR56S46BD8-32 Kingston

Ram Laptop Kingston 32GB DDR5 Bus 5600MT/s ...

2.990.000 đ

Dung lượng: 32GB (1x32GB)
Tốc độ Bus: 5600MT/s
Phân Loại: DDR5

Ram Laptop Kingston 16GB DDR5 Bus 5200MT/s KVR52S42BS8-16 Kingston

Ram Laptop Kingston 16GB DDR5 Bus 5200MT/s ...

1.690.000 đ

Dung lượng: 16GB (1x16GB)
Tốc độ Bus: 5200MT/s
Phân Loại: DDR5

Ram Laptop Kingston 8GB DDR5 Bus 5200MT/s KVR52S42BS6-8 Kingston

Ram Laptop Kingston 8GB DDR5 Bus 5200MT/s ...

990.000 đ

Dung lượng: 8GB (1x8GB)
Tốc độ Bus: 5200MT/s
Phân Loại: DDR5

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB White 16GB DDR5 Bus 5200Mhz ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB White 16GB ...

1.790.000 đ

Dung lượng: Đang cập nhật
Tốc độ Bus: 5200Mhz
Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB White 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ... Kingston

Ram Desktop Kingston Fury Beast RGB White 32GB ...

3.490.000 đ

Dung lượng: Đang cập nhật
Tốc độ Bus: 5600Mhz
Ram Laptop Kingston 16GB DDR5 Bus 5600Mhz KVR56S46BS8-16 Kingston

Ram Laptop Kingston 16GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

1.690.000 đ

Dung lượng: 16GB
Tốc độ Bus: 5600Mhz

Ram Laptop Kingston 8GB DDR5 Bus 5600Mhz KVR56S46BS6-8 Kingston

Ram Laptop Kingston 8GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

950.000 đ

Dung lượng: Đang cập nhật
Tốc độ Bus: 5600Mhz