Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Máy Tính G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000J3636F16GX2-RS5K G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ...

2.790.000 đ

 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ... G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ...

3.690.000 đ

 • Dung lượng: 32GB (2 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ... G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

2.990.000 đ

 • Dung lượng: 32GB (2 x 16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3200Mhz F4-3200C16S-16GVR G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3200Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3200Mhz F4-3200C16S-8GVKB G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3200Mhz ...

549.000 đ

 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600MHz ... G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600MHz ...

2.990.000 đ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600MHz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5200MHz ... G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5200MHz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5200MHz
RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3200MHz F4-3200C16S-8GVRB G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 8GB DDR4 Bus 3200MHz ...

590.000 đ

 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3200Mhz F4-3200C16S-16GIS G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 16GB DDR4 Bus 3200Mhz ...

950.000 đ

 • Dung lượng: 16GB (1x16GB)
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C18D-32GTZN G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR4 Bus 3600Mhz ...

2.490.000 đ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ... G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U3636E16GX2-TZ5K G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U3636E16GX2-TZ5S G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U4040E16GX2-TZ5K G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz F5-6000U4040E16GX2-TZ5S G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 6000Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 6000Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-TZ5K G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-TZ5S G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-RS5W G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz F5-5600U3636C16GX2-RS5K G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 32GB DDR5 Bus 5600Mhz ...

3.490.000 đ

 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Desktop G.Skill 64GB DDR4 Bus 3600Mhz F4-3600C18D-64GTRG G.SKILL

RAM Desktop G.Skill 64GB DDR4 Bus 3600Mhz ...

Liên hệ

 • Dung lượng: 64GB (2x32GB)
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz