Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Máy Tính Hikvision

Ổ cứng SSD 128GB Hikvision M.2 HS-SSD-E100N(STD)/128G Hikvision

Ổ cứng SSD 128GB Hikvision M.2 ...

299.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: SATA III 6 Gb/s SATA II 3 Gb/s
 • Tốc độ: đọc/ghi: 530/450MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD 960GB Hikvision HS-SSD-Minder(S)/960G Hikvision

Ổ cứng SSD 960GB Hikvision ...

1.090.000 đ

 • Dung lượng: 960GB
 • Giao tiếp: SATA III 6 Gb/s; SATA II 3 Gb/s
 • Tốc độ: 560 MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD 480GB Hikvision HS-SSD-Minder(S)/480G Hikvision

Ổ cứng SSD 480GB Hikvision ...

590.000 đ

 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: SATA III 6 Gb/s; SATA II 3 Gb/s
 • Tốc độ: tốc độ đọc: 550MB/s; tốc độ ghi: 470MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng SSD 256GB Hikvision M.2 HS-SSD-E100N(STD)/256G Hikvision

Ổ cứng SSD 256GB Hikvision M.2 ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: SATA III 6 Gb/s SATA II 3 Gb/s
 • Tốc độ: đọc/ghi: 545/480MB/s
Ổ cứng SSD 240GB Hikvision HS-SSD-Minder(S)/240G Hikvision

Ổ cứng SSD 240GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA III 6 Gb/s; SATA II 3 Gb/s
 • Tốc độ: tốc độ đọc: 550MB/s; tốc độ ghi: 450MB/s
Ổ cứng SSD 120GB Hikvision HS-SSD-Minder(S)/120G Hikvision

Ổ cứng SSD 120GB Hikvision ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: SATA III 6 Gb/s; SATA II 3 Gb/s
 • Tốc độ: tốc độ đọc: 550MB/s; tốc độ ghi: 420MB/s