Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Máy Tính Seasonic

Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-550 (SSR-550FX) Seasonic

Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-550 (SSR-550FX)

Liên hệ

Cổng kết nối: MB 20+4pin * ...
Loại dây: Cáp dạng ...
Công suất: 550W
Fan: FDB 120mm, Hybrid Silent ...
Nguồn Seasonic FOCUS FM-550 (SSR-550FM) Seasonic

Nguồn Seasonic FOCUS FM-550 (SSR-550FM)

Liên hệ

Cổng kết nối: MB 20+4pin * ...
Loại dây: Cáp dạng ...
Công suất: 550W
Fan: FDB 120mm, S2FC - Smart and ...
Nguồn Seasonic FOCUS FM-450 (SSR-450FM) Seasonic

Nguồn Seasonic FOCUS FM-450 (SSR-450FM)

Liên hệ

Cổng kết nối: MB 20+4pin * ...
Loại dây: Cáp dạng ...
Công suất: 450W
Fan: FDB 120mm, S2FC - Smart and ...
Nguồn Seasonic M12II-750 EVO (750AM2) Seasonic

Nguồn Seasonic M12II-750 EVO (750AM2)

Liên hệ

Cổng kết nối: MB 20+4pin * ...
Loại dây: Cáp dạng ...
Công suất: 750W
Fan: FDB 120mm, S2FC - điều ...
Nguồn Seasonic M12II-620 EVO (620GM2) Seasonic

Nguồn Seasonic M12II-620 EVO (620GM2)

Liên hệ

Cổng kết nối: MB 20+4pin * ...
Loại dây: Cáp dạng ...
Công suất: 620W
Fan: FDB 120mm, S2FC - điều ...
Nguồn Seasonic M12II-520 EVO (520GM2) Seasonic

Nguồn Seasonic M12II-520 EVO (520GM2)

Liên hệ

Cổng kết nối: MB 20+4pin * ...
Loại dây: Cáp dạng ...
Công suất: 520W
Fan: FDB 120mm, S2FC - điều ...
Nguồn Seasonic S12III-650 (650GB3) Seasonic

Nguồn Seasonic S12III-650 (650GB3)

Liên hệ

Cổng kết nối: MB 20+4pin * ...
Loại dây: cáp dạng liền, ...
Công suất: 650W
Fan: FDB 120mm, S2FC - điều ...
Nguồn Seasonic S12III-550 (550GB3) Seasonic

Nguồn Seasonic S12III-550 (550GB3)

Liên hệ

Cổng kết nối: MB 20+4pin * ...
Loại dây: cáp dạng liền, ...
Công suất: 550W
Fan: FDB 120mm, S2FC - điều ...
Nguồn Seasonic S12III-500 (500GB3) Seasonic

Nguồn Seasonic S12III-500 (500GB3)

Liên hệ

Cổng kết nối: MB 20+4pin * ...
Loại dây: CÁP: dạng ...
Công suất: 500W
Fan: FDB 120mm
Nguồn: OUTPUT: 12V 40A (MAX. ...