Danh mục sản phẩm

Linh Kiện PC ASUS

Mainboard ASUS ROG-STRIX B460-H GAMING ASUS Sản phẩm khuyến mãi
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port(s)(1 x USB Type-C®) 6 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(6 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Chipset: Intel® B460
 • Socket: 1200
Mainboard ASUS TUF GAMING B460M-PLUS ASUS
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Chipset: Intel® B460
 • Socket: 1200
Mainboard ASUS EX-B460M-V5 ASUS
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 4 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A)
 • Chipset: Intel® B460
 • Socket: 1200
Mainboard ASUS PRIME-H410M-E ASUS
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 4 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Chipset: Intel® H410
Mainboard ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 12 ) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port(s) 3 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(2 + Type-A +1 + USB Type-CTM) 6 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(6 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 10 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 front panel connector port(s) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Chipset: Intel® Z490
Mainboard ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 10 ) 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(3 x Type-A + USB Type-CTM) 6 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(6 x Type-A) Front USB Port ( Total 9 ) 1 x USB 3.2 Gen 2 front panel connector port(s) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Chipset: Intel® Z490
Mainboard ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (WI-FI) ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 10 ) 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(3 + Type-A +1 + USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.2 Gen 2 front panel connector port(s) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Chipset: Intel® Z490
Mainboard ASUS PROART Z490-CREATOR 10G ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Intel® Thunderbolt™ 3 Controller : 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (USB Type-C®) Rear USB Port ( Total 6 ) 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.1 Gen 1 port(s)(1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Chipset: Intel® Z490
Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 10 ) 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(3 x Type-A +1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Chipset: Intel® Z490
Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 8 ) 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(3 x Type-A +1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 5 ) 1 x USB 3.2 Gen 2 front panel connector port(s) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 2 x USB 2.0 port(s)
 • Socket: 1200
Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 8 ) 4 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(3 x Type-A +1 x Type-C) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)
 • Chipset: Intel® Z490
Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING(WI-FI) ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 8 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x Type-A +1 x USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s)
Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 8 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x Type-A +1 x USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Chipset: Intel® Z490
Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-A GAMING ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 8 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x Type-A + USB Type-CTM) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB3.1 Gen 1 front panel connector port(s) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Socket: 1200
Mainboard ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 7 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 x Type-A + USB Type-CTM) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) 1 x USB 2.0 port(s) Front USB Port ( Total 8 ) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
Mainboard ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI) ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 + Type-A +1 + USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) Front USB Port ( Total 6 ) 1 x USB 3.2 Gen 2 front panel connector port(s)(1 x USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 1 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) 1 x USB 2.0 port(s)(1 x Type-A)
 • Chipset: Build in Intel® Z490
Mainboard ASUS TUF GAMING Z490-PLUS ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(1 + Type-A +1 + USB Type-C®) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A) Front USB Port ( Total 7 ) 1 x USB 3.2 Gen 2 front panel connector port(s)(1 x USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A)
 • Socket: 1200
Mainboard ASUS PRIME Z490-P ASUS Hàng sắp về
 • Giao tiếp: Rear USB Port ( Total 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 2 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A) Front USB Port ( Total 8 ) 4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) 4 x USB 2.0 port(s)
 • Socket: 1200
Mainboard ASUS PRIME X299-A II ASUS
 • Giao tiếp: Intel® X299 Chipset : 8 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (4 at back panel, , 4 at mid-board) Intel® X299 Chipset : 6 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, , 4 at mid-board)
 • Chipset: Intel® X299
VGA ASUS ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING ASUS
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
 • Giao tiếp: HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) USB Type-C Support:Yes x1
VGA ASUS ROG-STRIX-RTX2080S-8G-GAMING ASUS
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
 • Giao tiếp: HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2) USB Type-C Support:Yes x1
VGA ASUS ROG-STRIX-RTX2070S-O8G-GAMING ASUS
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Giao tiếp: HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2) USB Type-C Support:Yes x1
VGA ASUS ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING ASUS
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
VGA ASUS DUAL-RTX2070S-O8G-EVO ASUS
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
 • Giao tiếp: HDMI Output : Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 3 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2)
VGA ASUS DUAL-RTX2070S-8G-EVO ASUS
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
 • Giao tiếp: HDMI Output : Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 3 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2)
VGA ASUS TUF3-GTX1660-O6G-GAMING ASUS
 • Dung lượng: 6GB GDDR5
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
 • Giao tiếp: DVI Output : Yes x 1 (Native) (DVI-D) HDMI Output : Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 1 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2)
VGA ASUS TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING ASUS
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
 • Giao tiếp: DVI Output : Yes x 1 (Native) (DVI-D) HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 1 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2)
VGA ASUS TUF-GTX1660TI-6G-GAMING ASUS
 • Dung lượng: 6GB GDDR6
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
 • Giao tiếp: DVI Output : Yes x 1 (Native) (DVI-D) HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 1 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2)
VGA ASUS TUF-GTX1650S-O4G-GAMING ASUS
 • Dung lượng: 4GB GDDR6
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
 • Giao tiếp: DVI Output : Yes x 1 (Native) (DVI-D) HDMI Output : Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 1 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2)
VGA ASUS PH-GTX1650S-O4G ASUS
 • Dung lượng: 4GB GDDR6
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
VGA ASUS DUAL-GTX1060-O6G ASUS
 • Dung lượng: 6GB GDDR5
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
Mainboard ASUS PRIME H310M-E/CSM ASUS
 • Support Ram: 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
VGA ASUS TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING ASUS
 • Dung lượng: 6GB GDDR6
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
 • Giao tiếp: DVI Output : Yes x 1 (Native) (DVI-D) HDMI Output : Yes x 1 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 1 (Native) (DisplayPort 1.4) HDCP Support : Yes (2.2)
VGA ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G-GAMING ASUS
 • Dung lượng: 11GB GDDR6
 • Độ phân giải: Digital Max Resolution:7680x4320
 • Giao tiếp: HDMI Output : Yes x 2 (Native) (HDMI 2.0b) Display Port : Yes x 2 (Native) (DisplayPort 1.4) USB Type-C Support:Yes x1
VGA ASUS TUF-GTX1660S-O6G-GAMING ASUS
 • Dung lượng: 6GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Giao tiếp: Đầu ra DVI : Có x 1 (Tự nhiên) (DVI-D) Đầu ra HDMI : Có x 1 (Tự nhiên) (HDMI 2.0b) Cổng hiển thị : Có x 1 (Tự nhiên) (DisplayPort 1.4) Hỗ trợ HDCP : Có
Mainboard Server ASUS Pro WS X570-ACE ASUS
 • Giao tiếp: 3rd and 2nd Gen AMD Ryzen™/2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors : 3 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (2 at back panel, blue, Type-A, 1 at mid-board) AMD X570 chipset : 5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (4 at back panel, teal blue, Type-A, 1 x Type-C) AMD X570 chipset : 4 x USB 2.0 port(s) (4 at mid-board)
 • Chipset: AMD X570
 • CPU hỗ trợ: AMD AM4 Socket 3rd and 2nd AMD Ryzen™/2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors * Refer to www.asus.com for CPU support list * Due to CPU limitation, CPU cores supported varies by processors.
Mainboard Server ASUS Z11PA-U12/10G-2S ASUS
 • Support Ram: Total Slots : 12 (6-channel per CPU, 12 DIMM per CPU) Capacity : Maximum up to 384GB RDIMM/Maximum up to 768GB LRDIMM/Maximum up to 1536GB LR-DIMM 3DS Memory Type : Single Channel DDR4 2933/2666/2400 Memory Size : 32GB, 16GB, 8GB, 4GB RDIMM 64GB, 32GB LRDIMM 128GB, 64GB LR-DIMM 3DS * Refer to support page for more information * Actual memory frequency differs from Intel CPU types and memory module. Please check Intel official site for more detail about the memory types supported by each CPU.
Mainboard ASUS Z10PE-D8WS ASUS
 • Giao tiếp: Intel® C612 chipset : 4 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (4 at back panel, ) Intel® C612 chipset : 4 x USB 2.0/1.1 port(s) (2 at back panel, , 2 at mid-board) ASMedia® USB 3.1 Gen 1 controller : 6 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (2 at back panel, blue, 4 at mid-board)
 • Chipset: Intel® C612 PCH
 • Support Ram: 8 x DIMM, Max. 512GB, DDR4 1866*/2400/2133/1600/1333 MHz RDIMM, LR-DIMM Memory Quad Channel Memory Architecture
 • CPU: Build in Intel® Socket 2011-3: Square type (80x80mm; The maximum length of the heatsink screw thread is 3.7mm.) Processors Intel® Socket 2011-v3 for Intel® Xeon® processor E5-1600 v4 product family Intel® Socket 2011-v3 for Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family
Mainboard Server ASUS WS-C422 SAGE/10G ASUS
 • Giao tiếp: Intel® C422 Chipset : 6 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (4 at back panel, , 2 at mid-board) ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller : 2 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (2 at back panel, , Type-A + USB Type-CTM) ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller : 1 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (1 at mid-board)
 • Chipset: Intel® C422
 • CPU hỗ trợ: Intel® Socket 2066 Processors Supports Intel® Virtual RAID on CPU (VROC) Supports Intel® 14 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
 • Support Ram: 8 x DIMM, Max. 1024GB, DDR4 2933(O.C.)/2666/2400/2133 MHz RDIMM, LR-DIMM Memory *1 Quad Channel Memory Architecture * Only on Select SKUs, With 1 DIMM per channel. Additional DIMM loading on any channel may impact maximum memory speed by one bin.
Mainboard Server ASUS WS-C422 PRO/SE ASUS
 • Giao tiếp: Intel® C422 Chipset : 6 x USB 3.1 Gen 1 port(s) (4 at back panel, , 2 at mid-board) Intel® C422 Chipset : 6 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, , 2 at mid-board) ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller : 2 x USB 3.1 Gen 2 port(s) (2 at back panel, , Type-A + USB Type-CTM) ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller : 1 x USB 3.1 Gen 2 front panel connector port(s)
 • Chipset: Build in Intel® C422
 • CPU hỗ trợ: Intel® Socket 2066 Processors Supports Intel® 14 nm CPU Supports Intel® Turbo Boost Max Technology 2.0
 • Socket: 2066
 • Support Ram: 8 x DIMM, Max. 512GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz RDIMM, LR-DIMM Memory *1 Quad Channel Memory Architecture