Danh mục sản phẩm

Linh kiện máy tính Crucial

RAM Desktop 4GB Crucial BLS4G4D240FSE Crucial
 • Dung lượng: 4GB DDR4
 • Tốc độ bus: 2400 MT/s
RAM Desktop 8GB Crucial CT8G4DFS8266 Crucial
 • Dung lượng: 8GB
 • Tính năng: dùng cho PC
 • Tốc độ bus: Bus 2666 MT/s (PC4-21300)DDR4
RAM Desktop 4GB Crucial CT4G4DFS8266 Crucial
 • Dung lượng: 4GB
 • Tính năng: dùng cho PC
 • Tốc độ bus: Bus 2666 MT/s (PC4-21300)DDR4
RAM Desktop 16GB Crucial CT16G4DFD824A Crucial
 • Dung lượng: 16GB
 • Tính năng: dùng cho PC
 • Tốc độ bus: 2400 MT/s
Ổ cứng SSD 240GB Crucial CT240BX500SSD1 Crucial
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: 540 MB/s Read, 500 MB/s Write
Ổ cứng SSD 120GB Crucial CT120BX500SSD1 Crucial
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: 540 MB/s Read, 500 MB/s Write
Ổ cứng SSD 250GB Crucial CT250MX500SSD1 Crucial
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s
 • Tốc độ: R/W: 560/510 MB/s; IOPS R/W: 95k/90k
Ổ cứng SSD 500GB Crucial CT500MX500SSD1 Crucial
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6.0Gb/s
 • Tốc độ: R/W: 560/510 MB/s; IOPS R/W: 95k/90k
RAM Desktop 4GB Crucial CT4G4DFS824A Crucial
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM Desktop 8GB Crucial CT8G4DFS824A Crucial
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM Desktop 8GB Crucial BLS8G4D240FSE Crucial
 • Dung lượng: 8GB DDR4
 • Tốc độ bus: 2400 MT/s