Danh mục sản phẩm

Linh Kiện PC Crucial

RAM 8GB Crucial BLS8G4D240FSE Crucial
 • Dung lượng: 8GB DDR4
 • Tốc độ bus: 2400 MT/s
RAM 4GB Crucial BLS4G4D240FSE Crucial
 • Dung lượng: 4GB DDR4
 • Tốc độ bus: 2400 MT/s
RAM 8GB Crucial CT8G4DFS8266 Crucial
 • Dung lượng: 8GB
 • Tính năng: dùng cho PC
 • Tốc độ bus: Bus 2666 MT/s (PC4-21300)DDR4
RAM 4GB Crucial CT4G4DFS8266 Crucial
 • Dung lượng: 4GB
 • Tính năng: dùng cho PC
 • Tốc độ bus: Bus 2666 MT/s (PC4-21300)DDR4
RAM 16GB Crucial CT16G4DFD824A Crucial
 • Dung lượng: 16GB
 • Tính năng: dùng cho PC
 • Tốc độ bus: 2400 MT/s
RAM 4GB Crucial CT4G4DFS824A Crucial
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM 8GB Crucial CT8G4DFS824A Crucial
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz