Danh mục sản phẩm

Linh kiện máy tính G.SKILL

RAM Desktop 16GB G.Skill F4-3600C19D-16GTZRB G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3600 Mhz
RAM 8GB G.Skill F4-3000C16S-8GTZR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-2800C15D-16GVRB G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-2800C15S-16GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (16GBx1)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
RAM Desktop 8GB G.Skill F4-2800C17S-8GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2800MHz
RAM Desktop 8GB G.Skill F4-2400C16S-8GFXR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-2133C15D-16GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 2133MHz
RAM Desktop 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
RAM Desktop 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Desktop 32GB G.Skill F4-3000C16D-32GTZR G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (16GBx2)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-3000C16D-16GTZR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-3000C16S-16GISB G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (16GBx1)
 • Tốc độ bus: 3000MHz
RAM Desktop 8GB G.Skill F4-2800C17S-8GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
RAM Desktop 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GNT G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-2400C15D-16GFXR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (8GBx2)
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Desktop 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB (4GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM Desktop 4GB G.Skill F4-2400C17S-4GNT G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-2400C16D-16GFXR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Desktop 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM Desktop 8GB G.Skill F4-2666C19S-8GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
RAM Desktop 8GB G.Skill F4-2400C17S-8GNT G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-3000C15S-16GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-3200C16D-16GTZB G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200 Mhz
RAM Desktop 32GB G.Skill F4-3200C16D-32GTZ G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 3200 Mhz
RAM Desktop 8GB G.SKILL F3-1600C11S-8GIS G.SKILL
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-2800C15D-16GTZB G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2800 Mhz
RAM Desktop 4GB G.SKILL F3-1600C11S-4GIS Bus 1600 G.SKILL
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
RAM Desktop 16GB G.Skill F4-3000C15D-16GVR G.SKILL
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3000 Mhz
RAM Desktop 32GB G.Skill F4-2400C15D-32GTZR G.SKILL
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz