Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Máy Tính KINGMAX

Ổ cứng SSD 128GB Kingmax SA3080 KINGMAX
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: SATA III
 • Tốc độ: đọc: 500 MB/s; ghi: 350 MB/s
Ổ cứng SSD 128G Kingmax PQ3480 KINGMAX
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: M.2 NVMe
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 1800MB/s; Tốc độ ghi 550MB/s
RAM Desktop Kingmax 4GB DDR4 Bus 2400Mhz (8 chip) KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2400Mhz
Ổ cứng SSD 240GB Kingmax SMQ32 KINGMAX
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA III 6Gb/s
 • Tốc độ: đọc/ghi: 540/450
Ổ cứng SSD 256G Kingmax PQ3480 KINGMAX
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: M.2 NVMe
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 1950MB/s; Tốc độ ghi 1200MB/s
Ổ cứng SSD 256GB Kingmax SA3080 M.2 2280 KINGMAX
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: SATA III
 • Tốc độ: đọc/ghi: 500/410 (MB/s)
RAM Desktop Kingmax 8GB DDR4 Bus 2400Mhz (8 chip) KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2400Mhz
Ổ cứng SSD 512G Kingmax PQ3480 KINGMAX
 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: M.2 NVMe
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 1950MB/s; Tốc độ ghi 1550MB/s
Ổ cứng SSD 480GB Kingmax SMQ32 KINGMAX
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: SATA III 6Gb/s
 • Tốc độ: đọc/ghi: 540/480
Ổ cứng SSD 512GB Kingmax SA3080 M.2 2280 KINGMAX
 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: SATA III
 • Tốc độ: đọc/ghi: 500/480 (MB/s)
RAM Desktop Kingmax Zeus Dragon RGB 16GB DDR4 Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
Ổ cứng SSD 960GB Kingmax SMQ32 KINGMAX
 • Dung lượng: 960GB
 • Giao tiếp: SATA III 6Gb/s
 • Tốc độ: đọc/ghi: 540/480
Ổ cứng SSD 1TB Kingmax PQ3480 KINGMAX
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: M.2 NVMe
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 1950MB/s; Tốc độ ghi 1800MB/s
Ổ cứng SSD 1TB Kingmax PX4480 M2 PCIe KINGMAX
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 4x4
 • Tốc độ: đọc/ ghi: 5000/4400 MB/s
RAM Desktop Kingmax Zeus Dragon RGB 16GB DDR4 Bus 3600Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop Kingmax Zeus Dragon RGB 8GB DDR4 Bus 3600Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3600Mhz
RAM Desktop Kingmax Zeus Dragon RGB 32GB DDR4 Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop Kingmax 32GB DDR4 HEATSINK (Zeus) Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop Kingmax 16GB DDR4 HEATSINK (Zeus) Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop Kingmax 8GB DDR4 HEATSINK (Zeus) Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop Kingmax 4GB DDR4 Bus 2666MHz KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
RAM Desktop Kingmax 8GB DDR4 Bus 3200Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
RAM Desktop Kingmax 16GB DDR4 Bus 2666Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 2666Mhz
RAM Desktop Kingmax 8GB DDR4 Bus 2666Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2666Mhz
RAM Desktop Kingmax 4GB DDR4 Bus 2400Mhz HEATSINK KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2400Mhz
RAM Desktop Kingmax 8GB DDR3 Bus 1600Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop Kingmax 4GB DDR3 Bus 1600Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 1600Mhz
RAM Desktop Kingmax 16GB DDR4 Bus 3200Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 3200Mhz
Ổ cứng SSD 256GB SSD Kingmax PX 3280 Zeus (M.2 (2280)) KINGMAX
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: NVMe PCIe Gen3 x2 (16Gb/s)
 • Tốc độ: Read 1600MB/s, write 850MB/s