Danh mục sản phẩm

Linh kiện máy tính KINGMAX

RAM Desktop 32GB Kingmax Zeus Dragon RGB Bus 3600Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ bus: 3600Mhz
RAM Desktop 16GB Kingmax Zeus Dragon RGB Bus 3600Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3600Mhz
RAM Desktop 8GB Kingmax Zeus Dragon RGB Bus 3600Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3600Mhz
RAM Desktop 32GB Kingmax Zeus Dragon RGB Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM Desktop 16GB Kingmax Zeus Dragon RGB Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM Desktop 32GB Kingmax HEATSINK (Zeus) Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM Desktop 16GB Kingmax HEATSINK (Zeus) Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM Desktop 8GB Kingmax HEATSINK (Zeus) Bus 3200Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM Desktop 4GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus) KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Desktop 4GB Kingmax Bus 2666MHz KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Desktop 8GB Kingmax Bus 3200Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
RAM Desktop 16GB KINGMAX Bus 3000Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM Desktop 8GB KINGMAX Bus 3000Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM Desktop 8GB Kingmax Bus 3000 HEATSINK (Zeus) KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM Desktop 16GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus) KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Desktop 8GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus) KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Desktop 16GB Kingmax Bus 2666Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Desktop 8GB Kingmax Bus 2666Mhz KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
Ổ cứng SSD 128GB Kingmax PX 3280 Zeus (M.2 (2280)) KINGMAX
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: NVMe PCIe Gen3 x2 (16Gb/s)
 • Tốc độ: Read 1500MB/s, write 450MB/s
Ổ cứng SSD 480GB Kingmax SMV32 KINGMAX
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: SATA III 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: Up to 540MB/s, Tốc độ ghi: 300MB/s
Ổ cứng SSD 240GB SSD Kingmax SMV32 KINGMAX
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA III 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: Up to 500MB/s, Tốc độ ghi: 410MB/s
Ổ cứng SSD 120GB Kingmax SMV32 KINGMAX
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: SATA III 6GB/s
 • Tốc độ: Up to 500MB/s, Tốc độ ghi: 300MB/s
RAM Desktop 16GB Kingmax Bus 3000Mhz HEATSINK KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM Desktop 4GB Kingmax Bus 2400 HEATSINK KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Desktop 4GB Kingmax Bus 2400 (8 chip) KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Desktop 8GB Kingmax Bus 2400 (8 chip) KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Desktop 8GB Kingmax Bus 1600 KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
Ram Desktop 4GB Kingmax Bus 1600 KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM Desktop 16GB Kingmax Bus 3200Mhz Heatsink Zeus RGB KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
Ổ cứng SSD 256GB SSD Kingmax PX 3280 Zeus (M.2 (2280)) KINGMAX
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: NVMe PCIe Gen3 x2 (16Gb/s)
 • Tốc độ: Read 1600MB/s, write 850MB/s