Danh mục sản phẩm

Linh kiện máy tính KINGSTON

Ổ cứng SSD 480GB Kingston HyperX FURY RGB SHFR200/480G KINGSTON Hàng sắp về
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: đọc/ghi(tối đa): 550/480MB/s
Ổ cứng SSD 240GB Kingston HyperX FURY RGB SHFR200/240G KINGSTON Hàng sắp về
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: đọc/ghi(tối đa): 550/480MB/s
Ổ cứng SSD 2TB Kingston SNVS/2000G NV1 NVMe PCIe KINGSTON
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x 4
 • Tốc độ: đọc/ghi: 2100/1700MB/s
Ổ cứng SSD 1TB Kingston SNVS/1000G NV1 NVMe PCIe KINGSTON
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x 4
 • Tốc độ: đọc/ghi: 2100/1700MB/s
Ổ cứng SSD 500GB Kingston SNVS/500G NV1 NVMe PCIe KINGSTON
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x 4
 • Tốc độ: đọc/ghi: 2100/1700MB/s
RAM Desktop Kingston 16GB DDR4 Bus 3200MHz Non-ECC KVR32N22D8/16 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 16GB (2x8GB) DDR4 Bus 3200MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 16GB DDR4 Bus 3200MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3200MHz
Ổ cứng SSD 500GB Kingston SKC2500M8/500G KINGSTON
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4
 • Tốc độ: tốc độ đọc 3500MB/s; tốc độ ghi 2500MB/s
Ổ cứng SSD 250GB Kingston SKC2500M8/250G KINGSTON
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4
 • Tốc độ: tốc độ đọc 3500MB/s; tốc độ ghi 1200MB/s
RAM Desktop KINGSTON HyperX FURY 8GB DDR4 Bus 3200Mhz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3200Mhz
 • Số Vol/Ampe: 1.35V
RAM Desktop Kingston 8GB DDR4 Bus 3200MHz KVR32N22S6/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop KINGSTON HyperX Predator RGB 32GB DDR4 Bus 3200MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop KINGSTON HyperX Fury 32GB DDR4 Bus 3600MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ bus: 3600MHz
RAM Desktop KINGSTON HyperX Fury 32GB DDR4 Bus 3600MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ bus: 3600MHz
RAM Desktop KINGSTON HyperX Fury 16GB DDR4 Bus 3600MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3600MHz
RAM Desktop KINGSTON HyperX Fury 16GB DDR4 Bus 3600Mhz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3600MHz
Ổ cứng SSD 480GB Kingston A1000 SA1000M8/480G KINGSTON

Ổ cứng SSD 480GB Kingston A1000 ...

1.490.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: PCIe NVMe™ Gen 3.0 x 2 Lanes
 • Tốc độ: up to 1,500/900MB/s. up to 100,000/90,000 IOPS
Ổ cứng SSD 480GB Kingston A400 SA400M8/480G KINGSTON

Ổ cứng SSD 480GB Kingston A400 ...

1.490.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: M.2 SATA
 • Tốc độ: up to 500MB/s Read and 450MB/s Write
Ổ cứng SSD 240GB Kingston A400 SA400M8/240G KINGSTON
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: M.2 SATA
 • Tốc độ: up to 500MB/s Read and 350MB/s Write
Ổ cứng SSD 120GB Kingston A400 SA400M8/120G KINGSTON
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: M.2 SATA
 • Tốc độ: up to 500MB/s Read and 320MB/s Write
Ổ cứng SSD 500GB Kingston SA2000M8/500G KINGSTON
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
 • Tốc độ: Read/Write up to 2,200/2,000MB/s
Ổ cứng SSD 250GB Kingston SA2000M8/250G KINGSTON
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
 • Tốc độ: Read/Write up to 2,000/1,100MB/s
Ổ cứng SSD 1024GB Kingston KC600 KINGSTON

Ổ cứng SSD 1024GB Kingston KC600

3.490.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 1024GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: Read up to 550MB / Write up to 520MB
Ổ cứng SSD 512GB Kingston KC600 KINGSTON

Ổ cứng SSD 512GB Kingston KC600

1.990.000 đ
Tặng ngay:
 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: Read up to 550MB / Write up to 520MB
Ổ cứng SSD 256GB Kingston KC600 KINGSTON
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: Read up to 550MB / Write up to 500MB
RAM Desktop KINGSTON HyperX Fury 32GB DDR4 Bus 3200MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop KINGSTON HyperX Fury 16GB DDR4 Bus 3200MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 32GB DDR4 Bus 2666MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 16GB DDR4 Bus 2666MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 4GB DDR4 Bus 2400Mhz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 Bus 1600Mhz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 Bus 1600Mhz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM Desktop Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 Bus 2666Mhz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Server Kingston 16GB Bus 2666MHz KSM26RS4/16MEI KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Server Kingston 8GB Bus 2666MHz KSM26ES8/8ME KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Server Kingston 16GB Bus 2666MHz KSM26ED8/16ME KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Desktop Kingston HyperX Predator RGB 16GB DDR4 Bus 3200MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop Kingston HyperX Predator RGB 8GB DDR4 Bus 3200MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop Kingston 16GB DDR4 Bus 2666Mhz KVR26N19S8 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz