Danh mục sản phẩm

Linh kiện máy tính KINGSTON

RAM Desktop 32GB KINGSTON HyperX Predator RGB Bus 3200MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop 32GB KINGSTON HyperX Fury Bus 3600MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ bus: 3600MHz
RAM Desktop 32GB KINGSTON HyperX Fury Bus 3600MHz HX436C18FB3/32 KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ bus: 3600MHz
RAM Desktop 16GB KINGSTON HyperX Fury Bus 3600MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3600MHz
RAM Desktop 16GB KINGSTON HyperX Fury Bus 3600Mhz HX436C17FB3/16 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3600MHz
Ổ cứng SSD 480GB Kingston A1000 SA1000M8/480G KINGSTON
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: PCIe NVMe™ Gen 3.0 x 2 Lanes
 • Tốc độ: up to 1,500/900MB/s. up to 100,000/90,000 IOPS
Ổ cứng 120GB Kingston UV500 SUV500MS/120G (mSATA) KINGSTON
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: up to 520/320MB/s, up to 79,000/18,000 IOPS
 • Thời gian đáp ứng:
Ổ cứng SSD 480GB Kingston A400 SA400M8/480G KINGSTON
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: up to 500MB/s Read and 450MB/s Write
Ổ cứng SSD 240GB Kingston A400 SA400M8/240G KINGSTON
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: up to 500MB/s Read and 350MB/s Write
Ổ cứng SSD 120GB Kingston A400 SA400M8/120G KINGSTON
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: up to 500MB/s Read and 320MB/s Write
Ổ cứng SSD 500GB Kingston SKC2000M8/500G KINGSTON
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
 • Tốc độ: Read/Write up to 3,000/2,000MB/s
Ổ cứng SSD 250GB Kingston SKC2000M8/250G KINGSTON
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
 • Tốc độ: Read/Write up to 3,000/1,100MB/s
Ổ cứng SSD 500GB Kingston SA2000M8/500G KINGSTON
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
 • Tốc độ: Read/Write up to 2,200/2,000MB/s
Ổ cứng SSD 250GB Kingston SA2000M8/250G KINGSTON
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
 • Tốc độ: Read/Write up to 2,000/1,100MB/s
Ổ cứng SSD 1024GB Kingston KC600 KINGSTON
 • Dung lượng: 1024GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: Read up to 550MB / Write up to 520MB
Ổ cứng SSD 512GB Kingston KC600 KINGSTON
 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: Read up to 550MB / Write up to 520MB
Ổ cứng SSD 256GB Kingston KC600 KINGSTON
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: Read up to 550MB / Write up to 500MB
RAM Desktop 32GB KINGSTON HyperX Fury Bus 3200MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop 16GB KINGSTON HyperX Fury Bus 3200MHz ... KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop 32GB Kingston HyperX Fury Bus 2666MHz HX426C16FBK2/32 KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Desktop 16GB Kingston HyperX Fury Bus 2666MHz HX426C16FB3/16 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Desktop 4GB Kingston HyperX Fury Bus 2400Mhz HX424C15FB3/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Desktop 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600 HX316C10FR/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM Desktop 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600 HX316C10FB/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM Desktop 8GB Kingston HyperX Fury HX426C16FB3/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Server 16GB Kingston Bus 2666MHz KSM26RS4/16MEI KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Server 8GB Kingston Bus 2666Mhz KSM26ES8/8ME KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Server 16GB Kingston Bus 2666MHz KSM26ED8/16ME KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Desktop 16GB Kingston HyperX Predator RGB HX432C16PB3AK2/16 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop 8GB Kingston HyperX Predator RGB HX432C16PB3A/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Desktop 16GB Kingston Bus 2666Mhz KVR26N19D8/16FE KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Desktop 4GB Kingston DDR3L Bus 1600Mhz KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM Desktop 8GB Kingston Bus 2666Mhz KVR26N19S8/8FE KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Desktop 4GB Kingston Bus 2666Mhz KVR26N19S6/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
Ổ cứng SSD 480GB KINGSTON SA400S37/480G KINGSTON
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: 6 Gb/s
 • Tốc độ: Read up to 500MB / Write up to 450MB
RAM Desktop 8GB Kingston Bus 1600 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM Server 16GB Kingston Bus 2400MHz KSM24ED8/16ME KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
Ổ cứng SSD 120GB KINGSTON SA400S37/120G KINGSTON
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: SATA 3 6 Gb/s
 • Tốc độ: Read up to 500MB / Write up to 320MB
Ổ cứng SSD 240GB KINGSTON SA400S37/240G KINGSTON
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA 3 6 Gb/s
 • Tốc độ: Read up to 500MB / Write up to 350MB
RAM Desktop 8GB Kingston Bus 2400Mhz KVR24N17S8/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz