Danh mục sản phẩm

Linh kiện máy tính KINGSTON

Ổ cứng SSD 500GB Kingston SKC2000M8/500G KINGSTON Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
 • Tốc độ: Read/Write up to 3,000/2,000MB/s
Ổ cứng SSD 250GB Kingston SKC2000M8/250G KINGSTON
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
 • Tốc độ: Read/Write up to 3,000/1,100MB/s
Ổ cứng SSD 500GB Kingston SA2000M8/500G KINGSTON Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
 • Tốc độ: Read/Write up to 2,200/2,000MB/s
Ổ cứng SSD 250GB Kingston SA2000M8/250G KINGSTON
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
 • Tốc độ: Read/Write up to 2,000/1,100MB/s
Ổ cứng SSD 1024GB Kingston KC600 KINGSTON Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1024GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: Read up to 550MB / Write up to 520MB
Ổ cứng SSD 512GB Kingston KC600 KINGSTON Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: Read up to 550MB / Write up to 520MB
Ổ cứng SSD 256GB Kingston KC600 KINGSTON Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s)
 • Tốc độ: Read up to 550MB / Write up to 500MB
RAM 32GB KINGSTON HyperX Fury Bus 3200MHz HX432C16FB3AK2/32 KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM 16GB KINGSTON HyperX Fury Bus 3200MHz HX432C16FB3AK2/16 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM 32GB Kingston HyperX Fury Bus 2666MHz HX426C16FBK2/32 KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM 16GB Kingston HyperX Fury Bus 2666MHz HX426C16FB3/16 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM 4GB Kingston HyperX Fury Bus 2400Mhz HX424C15FB3/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600 HX316C10FR/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600 HX316C10FB/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingston HyperX Fury HX426C16FB3/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Server 16GB Kingston Bus 2666MHz KSM26RS4/16MEI KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Server 8GB Kingston Bus 2666Mhz KSM26ES8/8ME KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Server 16GB Kingston Bus 2666MHz KSM26ED8/16ME KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM 16GB Kingston HyperX Predator RGB HX432C16PB3AK2/16 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB (2x8GB)
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM 8GB Kingston HyperX Predator RGB HX432C16PB3A/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM 16GB Kingston Bus 2666Mhz KVR26N19D8/16FE KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 4GB Kingston DDR3L Bus 1600Mhz KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingston Bus 2666Mhz KVR26N19S8/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 4GB Kingston Bus 2666Mhz KVR26N19S6/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
Ổ cứng SSD 480GB KINGSTON SA400S37/480G KINGSTON Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: 6 Gb/s
 • Tốc độ: Read up to 500MB / Write up to 450MB
RAM 8GB Kingston Bus 1600 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM Server 16GB Kingston Bus 2400MHz KSM24ED8/16ME KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
Ổ cứng SSD 120GB KINGSTON SA400S37/120G KINGSTON
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: SATA 3 6 Gb/s
 • Tốc độ: Read up to 500MB / Write up to 320MB
Ổ cứng SSD 240GB KINGSTON SA400S37/240G KINGSTON Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA 3 6 Gb/s
 • Tốc độ: Read up to 500MB / Write up to 350MB
RAM 8GB Kingston Bus 2400Mhz KVR24N17S8/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM 4GB Kingston Bus 2400Mhz KVR24N17S6/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Server 8GB Kingston Bus 2400MHz KSM24ES8/8ME KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM 4GB Kingston HyperX Fury HX316C10F/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingston HyperX Fury Bus 1600 HX316C10F/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 8GB Kingston Bus 1600 KVR16N11/8 KINGSTON
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
RAM 4GB Kingston Bus 1600 KVR16N11S8/4 KINGSTON
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz