Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Máy Tính 

VGA AMD RADEON PRO W5700

VGA AMD RADEON PRO W5700

Liên hệ

  • Dung lượng: 8GB GDDR6
  • Giao tiếp: PCIe® 4.0 x16
  • Tốc độ: Lên đến 448 GB/s
VGA AMD RADEON PRO W5500

VGA AMD RADEON PRO W5500

Liên hệ

  • Dung lượng: 8GB GDDR6
  • Giao tiếp: PCIe® 4.0 x16 (x8 electrical)
  • Tốc độ: Lên đến 224GB/s
VGA AMD RADEON PRO WX3200

VGA AMD RADEON PRO WX3200

Liên hệ

  • Dung lượng: 4GB GDDR5
  • Giao tiếp: PCIe® 3.0 x16 (x8 electrical)
  • Tốc độ: Lên đến 96 GB/s