Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Máy Tính KIOXIA

Ổ cứng gắn trong SSD 240GB Kioxia BiCS FLASH LTC10Z240GG8 KIOXIA

Ổ cứng gắn trong SSD 240GB Kioxia BiCS ...

790.000 đ

 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA3
 • Tốc độ: đọc: 555 MB/s; ghi: 540 MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng gắn trong 250GB SSD Kioxia NVMe M.2 2280 BiCS FLASH ... KIOXIA

Ổ cứng gắn trong 250GB SSD Kioxia NVMe ...

790.000 đ

 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen3x4
 • Tốc độ: đọc: 1.700MB/s; ghi: 1.200MB/giây
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng gắn trong SSD 480GB Kioxia BiCS FLASH LTC10Z480GG8 KIOXIA

Ổ cứng gắn trong SSD 480GB Kioxia BiCS ...

990.000 đ

 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: SATA3
 • Tốc độ: đọc: 555 MB/s; ghi: 540 MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng gắn trong 500GB SSD Kioxia NVMe M.2 2280 BiCS FLASH ... KIOXIA

Ổ cứng gắn trong 500GB SSD Kioxia NVMe ...

1.590.000 đ

 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen3x4
 • Tốc độ: đọc: 1.700MB/s; ghi: 1.600MB/giây
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng gắn trong SSD 960GB Kioxia BiCS FLASH LTC10Z960GG8 KIOXIA

Ổ cứng gắn trong SSD 960GB Kioxia BiCS ...

1.990.000 đ

 • Dung lượng: 960GB
 • Giao tiếp: SATA3
 • Tốc độ: đọc: 555 MB/s; ghi: 540 MB/s
 • Hệ điều hành hỗ trợ: Windows
Ổ cứng gắn trong 500GB SSD Kioxia NVMe M.2 2280 BiCS FLASH ... KIOXIA

Ổ cứng gắn trong 500GB SSD Kioxia NVMe ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen3x4
 • Tốc độ: đọc: 3.400MB/s; ghi: 2.500MB/giây
Ổ cứng gắn trong 1TB SSD Kioxia NVMe M.2 2280 BiCS FLASH ... KIOXIA

Ổ cứng gắn trong 1TB SSD Kioxia NVMe M.2 ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen3x4
 • Tốc độ: đọc: 1.700MB/s; ghi: 1.600MB/giây
Ổ cứng gắn trong 1TB SSD Kioxia NVMe M.2 2280 BiCS FLASH ... KIOXIA

Ổ cứng gắn trong 1TB SSD Kioxia NVMe M.2 ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen3x4
 • Tốc độ: đọc: 3.400MB/s; ghi: 3.200MB/giây
Ổ cứng gắn trong 2TB SSD Kioxia NVMe M.2 2280 BiCS FLASH ... KIOXIA

Ổ cứng gắn trong 2TB SSD Kioxia NVMe M.2 ...

Ngừng kinh doanh

 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen3x4
 • Tốc độ: đọc: 3.400MB/s; ghi: 3.200MB/giây