Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Máy Tính Seasonic

Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-550 (SSR-550FX) Seasonic

Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-550 (SSR-550FX)

Liên hệ

 • Cổng kết nối: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 2 / SATA * 6 / Molex 4pin * 3
 • Loại dây: Cáp dạng rời(toàn bộ), sợi dẹt màu đen
 • Công suất: 550W
 • Fan: FDB 120mm, Hybrid Silent Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
Nguồn Seasonic FOCUS FM-550 (SSR-550FM) Seasonic

Nguồn Seasonic FOCUS FM-550 (SSR-550FM)

Liên hệ

 • Cổng kết nối: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 2 / SATA * 6 / Molex 4pin * 3
 • Loại dây: Cáp dạng SEMI-MODULAR, sợi dẹt màu đen
 • Công suất: 550W
 • Fan: FDB 120mm, S2FC - Smart and Silent Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
Nguồn Seasonic FOCUS FM-450 (SSR-450FM) Seasonic

Nguồn Seasonic FOCUS FM-450 (SSR-450FM)

Liên hệ

 • Cổng kết nối: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 2 / SATA * 4 / Molex 4pin * 3
 • Loại dây: Cáp dạng SEMI-MODULAR, sợi dẹt màu đen
 • Công suất: 450W
 • Fan: FDB 120mm, S2FC - Smart and Silent Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
Nguồn Seasonic M12II-750 EVO (750AM2) Seasonic

Nguồn Seasonic M12II-750 EVO (750AM2)

Liên hệ

 • Cổng kết nối: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 2 / PCI-E * 6 / SATA * 10 / Molex 4pin * 5
 • Loại dây: Cáp dạng rời(toàn bộ), sợi dẹt màu đen
 • Công suất: 750W
 • Fan: FDB 120mm, S2FC - điều khiển tốc độ thông minh
Nguồn Seasonic M12II-620 EVO (620GM2) Seasonic

Nguồn Seasonic M12II-620 EVO (620GM2)

Liên hệ

 • Cổng kết nối: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 4 / SATA * 8 / Molex 4pin * 5
 • Loại dây: Cáp dạng rời(toàn bộ), sợi dẹt màu đen
 • Công suất: 620W
 • Fan: FDB 120mm, S2FC - điều khiển tốc độ thông minh
Nguồn Seasonic M12II-520 EVO (520GM2) Seasonic

Nguồn Seasonic M12II-520 EVO (520GM2)

Liên hệ

 • Cổng kết nối: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 2 / SATA * 6 / Molex 4pin * 5
 • Loại dây: Cáp dạng rời(toàn bộ), sợi dẹt màu đen
 • Công suất: 520W
 • Fan: FDB 120mm, S2FC - điều khiển tốc độ thông minh
Nguồn Seasonic S12III-650 (650GB3) Seasonic

Nguồn Seasonic S12III-650 (650GB3)

Liên hệ

 • Cổng kết nối: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 4 / SATA * 6 / Molex 4pin * 3
 • Loại dây: cáp dạng liền, sợi dẹt màu đen
 • Công suất: 650W
 • Fan: FDB 120mm, S2FC - điều khiển tốc độ thông minh
Nguồn Seasonic S12III-550 (550GB3) Seasonic

Nguồn Seasonic S12III-550 (550GB3)

Liên hệ

 • Cổng kết nối: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 2 / SATA * 6 / Molex 4pin * 3
 • Loại dây: cáp dạng liền, sợi dẹt màu đen
 • Công suất: 550W
 • Fan: FDB 120mm, S2FC - điều khiển tốc độ thông minh
Nguồn Seasonic S12III-500 (500GB3) Seasonic

Nguồn Seasonic S12III-500 (500GB3)

Liên hệ

 • Cổng kết nối: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 2 / SATA * 4 / Molex 4pin * 3
 • Loại dây: CÁP: dạng LIỀN, sợi dẹt màu đen
 • Công suất: 500W
 • Fan: FDB 120mm
 • Nguồn: OUTPUT: 12V 40A (MAX. 480W)