Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Máy Tính NEWMB

Sound card NEWMB SOUND 4.1 NEWMB
  • Công nghệ âm thanh: Customize Internet audio with the power and surround sound of EAX audio technology
Sound card NEWMB N-EXPS8738 NEWMB
Sound card NEWMB N-US8CH NEWMB
  • Tính năng: Card âm thanh 8CH chuẩn USB (7.1)