Danh mục sản phẩm

Linh Kiện PC WD

HDD 8TB WD82PURZ WD

HDD 8TB WD82PURZ

6.490.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: 7200rpm
HDD 2TB WD20EZAZ WD

HDD 2TB WD20EZAZ

1.430.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 6TB WD60EFAX WD

HDD 6TB WD60EFAX

4.690.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
HDD 2TB WD20EFAX (Red) WD

HDD 2TB WD20EFAX (Red)

1.930.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: 5400rpm
HDD 8TB WD80EFAX WD

HDD 8TB WD80EFAX

6.150.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
HDD 6TB WD60EZAZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ quay 5400rpm
HDD 3TB WD30PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 6TB WD60PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD100EFAX WD

HDD 10TB WD100EFAX

8.290.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 6TB WD6003FFBX WD

HDD 6TB WD6003FFBX

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
HDD 6TB WD6003FZBX (Black) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 4TB WD WD40EZRZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 3TB WD WD30EZRZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 1TB WD10PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 2TB WD20PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 4TB WD40PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 4TB WD40EFRX (Red) WD

HDD 4TB WD40EFRX (Red)

3.050.000 đ
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 3TB WD30EFRX (Red) WD

HDD 3TB WD30EFRX (Red)

2.490.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 1TB WD10EFRX (Red) WD

HDD 1TB WD10EFRX (Red)

1.510.000 đ
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 4TB WD4005FZBX (Black) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 1TB WD1003FZEX SATA 3 (Black) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 2TB WD2003FZEX (Black) WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 1TB WD10EZEX SATA3 (Blue) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s