Danh mục sản phẩm

Linh Kiện PC WD

Ổ cứng HDD 4TB WD40EFAX WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: 5400 rpm
Ổ cứng HDD 8TB WD82PURZ WD
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: 7200rpm
Ổ cứng HDD 2TB WD20EZAZ WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 6TB WD60EFAX WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
Ổ cứng HDD 2TB WD20EFAX (Red) WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: 5400rpm
Ổ cứng HDD 8TB WD80EFAX WD
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
Ổ cứng HDD 6TB WD60EZAZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ quay 5400rpm
Ổ cứng HDD 3TB WD30PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 3TB
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 6TB WD60PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 6TB WD6003FFBX WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
Ổ cứng HDD 6TB WD6003FZBX (Black) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 4TB WD WD40EZRZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 3TB WD WD30EZRZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB WD10PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 2TB WD20PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 4TB WD40PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB WD10EFRX (Red) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 4TB WD4005FZBX (Black) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB WD1003FZEX SATA 3 (Black) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 2TB WD2003FZEX (Black) WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
Ổ cứng HDD 1TB WD10EZEX SATA3 (Blue) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s