Danh mục sản phẩm

Linh kiện máy tính WD

Ổ cứng HDD 1TB WD Black WD10SPSX WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
 • Tốc độ: 7200rpm
Ổ cứng gắn trong SSD 1TB WD BLACK SN750 SE (WDS100T1B0E) WD Hàng sắp về
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen4
 • Tốc độ: đọc: 3600MB/s; ghi: 2830MB/s
Ổ cứng gắn trong SSD 500GB WD BLACK SN750 SE (WDS500G1B0E) WD Hàng sắp về
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen4
 • Tốc độ: đọc: 3600MB/s; ghi: 2000MB/s
Ổ cứng gắn trong SSD 250GB WD BLACK SN750 SE (WDS250G1B0E) WD Hàng sắp về
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen4
 • Tốc độ: đọc: 3200MB/s; ghi: 1000MB/s
Ổ cứng gắn trong SSD 960GB WD GREEN SN350 (WDS960G2G0C) WD
 • Dung lượng: 960GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen3x4 8 Gb/s
 • Tốc độ: đọc: 2400MB/s; ghi: 1900MB/s
Ổ cứng gắn trong SSD 480GB WD GREEN SN350 (WDS480G2G0C) WD
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen3x4 8 Gb/s
 • Tốc độ: đọc: 2400MB/s; ghi: 1650MB/s
Ổ cứng gắn trong SSD 240GB WD GREEN SN350 (WDS240G2G0C) WD
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen3x4 8 Gb/s
 • Tốc độ: đọc: 2400MB/s; ghi: 900MB/s
Ổ cứng HDD 28TB WD My Book Duo WDBFBE0280JBK-SESN WD Hàng sắp về
 • Dung lượng: 28TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 type C, USB 3.0, USB 2.0
Ổ cứng HDD 24TB WD My Book Duo WDBFBE0240JBK-SESN WD Hàng sắp về
 • Dung lượng: 24TB
 • Giao tiếp: USB 3.1 type C, USB 3.0, USB 2.0
Ổ cứng gắn ngoài HDD 18TB WD My Book WDBBGB0180HBK-SESN WD Hàng sắp về
 • Dung lượng: 18TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
Ổ cứng gắn ngoài HDD 16TB WD My Book WDBBGB0160HBK-SESN WD Hàng sắp về
 • Dung lượng: 16TB
 • Giao tiếp: USB 3.0
Ổ cứng gắn ngoài HDD 14TB WD Element WDBBKG0140HBK-SESN WD Hàng sắp về
 • Dung lượng: 14TB
 • Giao tiếp: USB 3.0/2.0
Ổ cứng gắn ngoài HDD 12TB WD Element WDBBKG0120HBK-SESN WD Hàng sắp về
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: USB 3.0/2.0
Ổ cứng gắn ngoài HDD 10TB WD Element WDBBKG0100HBK-SESN WD Hàng sắp về
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: USB 3.0/2.0
Ổ cứng gắn ngoài HDD 8TB WD Element WDBBKG0080HBK-SESN WD
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: USB 3.0/2.0
Ổ cứng HDD 4TB WD Red Plus WD40EFZX WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: lên đến 175MB/s; vòng quay 5400RPM
Ổ cứng HDD 8TB WD Red Plus WD80EFBX WD
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: lên đến 210MB/s
Ổ cứng HDD 10TB WD WD102PURZ AI (purple) WD
 • Dung lượng: 10TB
 • Tính năng: Ổ cứng chuyên dụng Camera
 • Giao tiếp: SATA III 6GB/s
 • Tốc độ: 7200rpm
Ổ cứng HDD 10TB WD Red Plus WD101EFBX WD
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: lên đến 215MB/s
Ổ cứng HDD 6TB WD Red Plus WD60EFZX WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: lên đến 185MB/s
Ổ cứng HDD 8TB WD WD84PURZ (purple) WD
 • Dung lượng: 8TB
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
 • Giao tiếp: SATA III 6GB/s
 • Tốc độ: 5640rpm
Ổ cứng gắn trong SSD 1TB WD Black SN850 (WDS100T1X0E) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen4 x4
 • Tốc độ: đọc/ghi: 7000/5300MB/s
Ổ cứng HDD 10TB WD Enterprise Ultrastar DC HC510 ... WD
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA III 6GB/s
 • Tốc độ: truyền dữ liệu (max): 249 MB/s; vòng quay: 7200RPM
Ổ cứng HDD 1TB WD Enterprise Ultrastar DC HA210 ... WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA III 6GB/s
 • Tốc độ: truyền dữ liệu (max): 184 MB/s; vòng quay: 7200RPM
Ổ cứng gắn trong SSD 500GB WD Black SN850 (WDS500G1X0E) WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen4 x4
 • Tốc độ: đọc/ghi: 7000/5300MB/s
Ổ cứng SSD 1TB WD SN550 WDS100T2B0C M2-2280 (Blue) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen3 x4
 • Tốc độ: đọc/ghi: 2400/1950 MB/s
Ổ cứng HDD 4TB WD WD40EZAZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
 • Tốc độ: 5400rpm
Ổ cứng gắn ngoài HDD 14TB WD My Book WDBBGB0140HBK-SESN WD
 • Dung lượng: 14TB
 • Giao tiếp: USB 3.0, USB 2.0
Ổ cứng gắn ngoài HDD 12TB WD My Book WDBBGB0120HBK-SESN WD
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: USB 3.0, USB 2.0
Ổ cứng HDD 16TB WD Enterprise Ultrastar HC550 WUH721816ALE6L4 WD
 • Dung lượng: 16TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ vòng quay: 7200RPM
Ổ cứng HDD 14TB WD Enterprise Ultrastar HC530 WUH721414ALE6L4 WD
 • Dung lượng: 14TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ vòng quay: 7200RPM; Tốc độ truyền dữ liệu (max): 267MB/s
Ổ cứng HDD 12TB WD Enterprise Ultrastar HC520 HUH721212ALE604 WD
 • Dung lượng: 12TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ vòng quay: 7200RPM; Tốc độ truyền dữ liệu (max): 255 MB/s
Ổ cứng HDD 10TB WD Enterprise Ultrastar DC HC330 ... WD
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: tốc độ vòng quay 7200RPM
Ổ cứng HDD 8TB WD Enterprise Ultrastar DC HC320 ... WD
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA III 6GB/s
 • Tốc độ: tốc độ vòng quay 7200RPM
Ổ cứng HDD 6TB WD Enterprise Ultrastar DC HC310 ... WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA III 6GB/s
 • Tốc độ: tốc độ vòng quay 7200RPM
Ổ cứng HDD 4TB WD Enterprise Ultrastar DC HC310 ... WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA III 6GB/s
 • Tốc độ: tốc độ vòng quay 7200RPM
Ổ cứng HDD 2TB WD Enterprise Ultrastar DC HA210 ... WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA III 6GB/s
 • Tốc độ: tốc độ vòng quay 7200RPM
Ổ cứng HDD 3TB WD Red WD30EFAX WD
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
 • Tốc độ: Tốc độ ghi dữ liệu 147 MB/s; Tốc độ vòng quay: 5400 RPM
Ổ cứng HDD 4TB WD Red Plus WD40EFRX WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 3
 • Tốc độ: tốc độ vòng quay: 5400RPM
Ổ cứng SSD 500GB WD MPP Wireless WDBAMJ5000AGY-PESN WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: 802.11 ac/n; USB 3.0; USB 2.0
 • Màu sắc: Đen