Danh mục sản phẩm

LK - Laptop Corsair

RAM Laptop 8GB Corsair CMSO8GX3M1A1600C11 Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
RAM Laptop 4GB Corsair CMSO4GX3M1A1600C11 Corsair
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
RAM Laptop 16GB Corsair Bus 2666Mhz CMSX16GX4M1A2666C18 Corsair
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Laptop 8GB Corsair Bus 2400MHz CMSX8GX4M1A2400C16 Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Laptop 4GB Corsair 1600MHz CMSO4GX3M1C1600C11 Corsair
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
RAM Laptop 4GB Corsair Bus 1600Mhz CMSX4GX3M1A1600C9 Corsair
 • Dung lượng: 4GB Kit (1 x 4GB)
 • Tốc độ bus: 1600MHz
RAM Laptop 8GB Corsair CMSO8GX3M1A1333C9 Corsair
 • Dung lượng: 8GB Kit (1 x 8GB)
 • Tốc độ bus: 1333MHz
RAM Laptop 4GB Corsair CMSO4GX3M1A1333C9 Corsair
 • Dung lượng: 4GB Kit (1 x 4GB)
 • Tốc độ bus: 1333MHz
SSD 960GB CORSAIR CSSD-F960GBMP510 Corsair

SSD 960GB CORSAIR CSSD-F960GBMP510

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 960GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x4
 • Tốc độ: Up to 3,100MB/s Read, Up to 1,050MB/s Write
SSD 480GB CORSAIR CSSD-F480GBMP510 Corsair

SSD 480GB CORSAIR CSSD-F480GBMP510

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x4
 • Tốc độ: Up to 3,100MB/s Read, Up to 1,050MB/s Write
SSD 240GB CORSAIR CSSD-F240GBMP510 Corsair

SSD 240GB CORSAIR CSSD-F240GBMP510

Liên hệ đặt hàng
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x4
 • Tốc độ: Up to 3,100MB/s Read, Up to 1,050MB/s Write
RAM Laptop 8GB Corsair CMSX8GX4M1A2666C18 Corsair
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 8GB CORSAIR Bus 1600MHz Corsair
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
RAM Laptop 4GB Corsair Bus 2133 Corsair
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2133MHz
RAM Laptop 8GB Corsair Bus 2133 Corsair
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 2133Mhz