Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Laptop Deep Cool

Đế tản nhiệt Deepcool N200 Deep Cool
  • Tốc độ: 1000±10%RPM
  • Fan: 12cm
  • Nguồn: 5VDC
Đế tản nhiệt Deepcool Windpal Mini Deep Cool
  • Tốc độ: 1000±10%RPM
  • Fan: 140X140X15mm
  • Nguồn: 5VDC
Đế tản nhiệt Deepcool Upal Deep Cool
  • Tốc độ: 1000±10%RPM
  • Fan: 140X140X15mm
  • Nguồn: 5VDC