Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Laptop Deep Cool

Đế tản nhiệt Laptop Deepcool N200 Deep Cool
  • Tốc độ: 1000±10%RPM
  • Fan: 12cm, dùng cho laptop 15.6 inch trở xuống
  • Nguồn: 5VDC
Đế tản nhiệt Laptop Deepcool Windpal Mini Deep Cool
  • Tốc độ: 1000±10%RPM
  • Fan: 140X140X15mm , dùng cho laptop 15.6 inch trở xuống
  • Nguồn: 5VDC
Đế tản nhiệt Laptop Deepcool Upal Deep Cool
  • Tốc độ: 1000±10%RPM
  • Fan: 140X140X15mm, dùng cho laptop 15.6 inch trở xuống
  • Nguồn: 5VDC