Danh mục sản phẩm

LK - Laptop G.Skill

RAM Laptop 4GB G.Skill F4-2666C18S-4GRS G.Skill
 • Dung lượng: 4GB (4GBx1)
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop G.Skill F4-2666C19S-16GRS G.Skill
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666 Mhz
RAM Laptop 8GB G.Skill F4-2400C16S-8GRS G.Skill
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM Laptop 16GB G.Skill F4-2400C16S-16GRS G.Skill
 • Dung lượng: 16GB (16GBx1)
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Laptop 4GB G.Skill F4-2400C16S-4GRS G.Skill
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400 Mhz
RAM Laptop 8GB G.SKILL F3-1600C11S-8GRSL G.Skill
 • Dung lượng: 8GB (8GBx1)
 • Tốc độ bus: 1600MHz
RAM Laptop 4GB G.SKILL F3-12800CL11S-4GBSQ G.Skill
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600 Mhz
RAM 2GB G.Skill F3-10666CL9S-2GBSQ G.Skill
 • Dung lượng: 2 GB
 • Tốc độ bus: 1333 Mhz
RAM Laptop 8GB G.Skill F3-10666CL9S-8GBSQ Bus 1333 G.Skill
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1333MHz
RAM Laptop 4GB G.Skill F3 1600C11S 4GRSL Bus 1600 For Haswell G.Skill
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
RAM Laptop 2GB G.Skill F3 12800CL9S 2GBSQ Bus 1600 G.Skill
 • Dung lượng:  2 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
RAM Laptop 8GB G.Skill F3-1600C11S-8GSQ G.Skill
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz