Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Laptop Kingmax

RAM Laptop Kingmax 4GB DDR4 Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
RAM Laptop Kingmax 4GB DDR4 Bus 2400Mhz Kingmax
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ Bus: 2400MHz
RAM Laptop Kingmax 8GB DDR4 Bus 3200MHz Kingmax
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
RAM Laptop Kingmax 8GB DDR4 Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
RAM Laptop Kingmax 8GB DDR4 Bus 2400Mhz Kingmax
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ Bus: 2400Mhz
RAM Laptop Kingmax 16GB DDR4 Bus 3200MHz Kingmax
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
RAM Laptop Kingmax 16GB DDR4 Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
RAM Laptop Kingmax 32GB DDR4 Bus 3200MHz Kingmax
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ Bus: 3200MHz