Danh mục sản phẩm

LK - Laptop Kingmax

RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 16GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 8GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
SSD 128GB Kingmax PX 3280 Zeus (M.2 (2280)) Kingmax
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: NVMe PCIe Gen3 x2 (16Gb/s)
 • Tốc độ: Read 1500MB/s, write 450MB/s
SSD 256GB SSD Kingmax PX 3280 Zeus (M.2 (2280)) Kingmax
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: NVMe PCIe Gen3 x2 (16Gb/s)
 • Tốc độ: Read 1600MB/s, write 850MB/s
SSD 512GB Kingmax PX 3280 Zeus (M.2 (2280)) Kingmax
 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: NVMe PCIe Gen3 x2 (16Gb/s)
 • Tốc độ: Read 1700MB/s, write 950MB/s
SSD 480GB Kingmax SMV32 Kingmax
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: SATA III 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: Up to 540MB/s, Tốc độ ghi: 300MB/s
SSD 240GB SSD Kingmax SMV32 Kingmax
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA III 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: Up to 500MB/s, Tốc độ ghi: 410MB/s
SSD 120GB Kingmax SMV32 Kingmax
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: SATA III 6GB/s
 • Tốc độ: Up to 500MB/s, Tốc độ ghi: 300MB/s
RAM Laptop 8GB Kingmax Bus 2400 Kingmax
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2400 Kingmax
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz