Danh mục sản phẩm

LK - Laptop Kingmax

RAM Laptop 8GB Kingmax Bus 3200MHz Kingmax
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3200MHz
RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 16GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 8GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 8GB Kingmax Bus 2400 Kingmax
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2400 Kingmax
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz