Danh mục sản phẩm

LK - Laptop Kingmax

RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
  • Dung lượng: 4GB
  • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 16GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
  • Dung lượng: 16GB
  • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 8GB Kingmax Bus 2666MHz Kingmax
  • Dung lượng: 8GB
  • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 8GB Kingmax Bus 2400 Kingmax
  • Dung lượng: 8 GB
  • Tốc độ bus: 2400Mhz
RAM Laptop 4GB Kingmax Bus 2400 Kingmax
  • Dung lượng: 4 GB
  • Tốc độ bus: 2400MHz