Danh mục sản phẩm

LK - Laptop Kingston

RAM Laptop 16GB Kingston Bus 2666MHz KVR26S19D8/16 Kingston
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666MHz
RAM Laptop 8GB Kingston Bus 2666Mhz Kingston
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM Laptop 4GB Kingston Bus 2666Mhz Kingston
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
SSD 480GB KINGSTON SA400S37/480G Kingston
 • Dung lượng: 480GB
 • Giao tiếp: 6 Gb/s
 • Tốc độ: Read up to 500MB / Write up to 450MB
RAM Laptop 16GB Kingston Bus 2400Mhz Kingston
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
SSD 120GB KINGSTON SA400S37/120G Kingston
 • Dung lượng: 120GB
 • Giao tiếp: SATA 3 6 Gb/s
 • Tốc độ: Read up to 500MB / Write up to 320MB
SSD 240GB KINGSTON SA400S37/240G Kingston
 • Dung lượng: 240GB
 • Giao tiếp: SATA 3 6 Gb/s
 • Tốc độ: Read up to 500MB / Write up to 350MB
RAM Laptop 4GB Kingston Bus 2400MHz KVR24S17S6/4 Kingston
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Laptop 8GB Kingston Bus 2400MHz Kingston
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 2400MHz
RAM Laptop 8GB Kingston Bus 1600 For Haswell Kingston
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
RAM Laptop 4GB Kingston Bus 1600 1.35V For Haswell Kingston
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell