Danh mục sản phẩm

Linh Kiện Laptop Kingston

RAM Laptop Kingston 4GB DDR4 Bus 3200MHz KVR32S22S6/4 Kingston
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
RAM Laptop Kingston 4GB DDR4 Bus 2666Mhz KVR26S19S6/4 Kingston
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ Bus: 2666Mhz
RAM Desktop Kingston Fury 8GB DDR4 Bus 2666Mhz Beast Black ... Kingston
 • Dung lượng: 8GB (1x8GB)
 • Tốc độ Bus: 2666Mhz
RAM Desktop Kingston 8GB DDR4 Bus 3200MHz KVR32N22S8/8 Kingston
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
RAM Laptop Kingston 8GB DDR4 Bus 3200MHz KVR32S22S8/8 Kingston
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
RAM Laptop Kingston 8GB DDR4 Bus 2666Mhz KVR26S19S6/8 Kingston
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 2666Mhz
RAM Laptop Kingston 4GB DDR3L Bus 1600Mhz 1.35V KVR16LS11/4WP Kingston
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ Bus: 1600MHz
RAM Laptop Kingston 8GB DDR3L Bus 1600Mhz KVR16LS11/8WP Kingston
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ Bus: 1600MHz
 • Số Vol/Ampe: 1.35v, For Haswell
RAM Laptop Kingston 16GB DDR4 Bus 2666MHz KVR26S19S8/16 Kingston
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 2666MHz
RAM Laptop Kingston 16GB DDR4 Bus 3200Mhz KVR32S22S8/16 Kingston
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 3200MHz
RAM Desktop Kingston 16GB DDR5 Bus 5200Mhz Fury Beast Black ... Kingston
 • Dung lượng: 16GB (1x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5200MHz
RAM Desktop Kingston 32GB DDR5 Bus 5600Mhz Fury Beast ... Kingston
 • Dung lượng: 32GB (2x16GB)
 • Tốc độ Bus: 5600Mhz
RAM Laptop Kingston 16GB DDR4 Bus 2400Mhz KVR24S17D8/16FE Kingston
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ Bus: 2400Mhz
RAM Laptop Kingston 4GB DDR4 Bus 2400MHz KVR24S17S6/4 Kingston
 • Dung lượng: 4 GB
 • Tốc độ Bus: 2400MHz
RAM Laptop Kingston 8GB DDR4 Bus 2400MHz KVR24S17S8/8 Kingston
 • Dung lượng: 8 GB
 • Tốc độ Bus: 2400MHz