Danh mục sản phẩm

LK - Laptop Samsung

Keyboard Samsung NP300E/305V4A Samsung
  • Tính năng: Bàn phím cho các dòng Laptop SAMSUNG NP300E/305V4A
Adapter Samsung 19V - 4.74A Samsung
  • Số Vol/Ampe: 19V - 4.74A