Danh mục sản phẩm

LK - Laptop Samsung

SSD 2TB SAMSUNG 860 QVO (MZ-76Q2T0BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s Interface, compatible with SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 550 MB/s,Tốc độ ghi: 520 MB/s
SSD 1TB SAMSUNG 860 QVO (MZ-76Q1T0BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s Interface, compatible with SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 550 MB/s,Tốc độ ghi: 520 MB/s
SSD 1TB SAMSUNG 970 EVO PLUS (MZ-V7S1T0BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.3
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 3500 MB/s, Tốc độ ghi: 3300 MB/s
SSD 500GB SAMSUNG 970 EVO PLUS (MZ-V7S500BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.3
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 3500 MB/s, Tốc độ ghi: 3200 MB/s
SSD 250GB SAMSUNG 970 EVO PLUS (MZ-V7S250BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0x4, NVMe 1.3
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 3500 MB/s, Tốc độ ghi: 2300 MB/s
SSD 1TB SAMSUNG 970 PRO (MZ-V7P1T0BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 3500 MB/s. Tốc độ ghi: 2700 MB/s
SSD 2TB SAMSUNG 860PRO (MZ-76P2T0BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc : 560 MB/s. Tốc độ ghi : 530 MB/s.
 • Kích thước: 2.5"
SSD 1TB SAMSUNG 860PRO (MZ-76P1T0BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc : 560 MB/s. Tốc độ ghi : 530 MB/s.
 • Kích thước: 2.5"
SSD 512GB SAMSUNG 860PRO (MZ-76P512BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc : 560 MB/s. Tốc độ ghi : 530 MB/s.
 • Kích thước: 2.5"
SSD 256GB SAMSUNG 860PRO (MZ-76P256BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc : 560 MB/s. Tốc độ ghi : 530 MB/s.
 • Kích thước: 2.5"
SSD 1TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-N6E1T0BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: Sata III 6GB/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 550 MB/s , tốc độ ghi: 520 MB/s
SSD 4TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E4T0BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: Sata III 6GB/s
 • Tốc độ: đọc: 550 MB/s ,ghi: 520 MB/s
SSD 2TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E2T0BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: Sata III 6GB/s
 • Tốc độ: đọc: 550 MB/s ,ghi: 520 MB/s
SSD 1TB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E1T0BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: Sata III 6GB/s
 • Tốc độ: đọc: 550 MB/s ,ghi: 520 MB/s
SSD 500GB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E500BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: Sata III 6GB/s
 • Tốc độ: đọc: 550 MB/s ,ghi: 520 MB/s
SSD 512GB SAMSUNG 970 PRO (MZ-V7P512BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 512GB
 • Giao tiếp: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3
SSD 500GB SAMSUNG 860 EVO (MZ- N6E500BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: Sata III 6GB/s
 • Tốc độ: Tốc độ đọc: 550 MB/s , tốc độ ghi: 520 MB/s
SSD 250GB SAMSUNG 860 EVO (MZ-N6E250BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: Sata III 6GB/s
 • Tốc độ: đọc: 550 MB/s , tốc độ ghi: 520 MB/s
SSD 250GB SAMSUNG 860 EVO (MZ-76E250BW) Samsung Sản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 250GB
 • Giao tiếp: Sata III 6GB/s
 • Tốc độ: đọc: 550 MB/s ,ghi: 520 MB/s
Màn hình Laptop 14 inch Led AT21 Samsung BH 1 đổi 1
 • Tính năng: Dùng cho các dòng Laptop Samsung
 • Màn hình: LCD 14.0" Led
Keyboard Samsung NP300E/305V4A Samsung BH 1 đổi 1
 • Tính năng: Bàn phím cho các dòng Laptop SAMSUNG NP300E/305V4A
Adapter Samsung 19V - 4.74A Samsung BH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 19V - 4.74A
Keyboard Samsung N128 Samsung
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop SAMSUNG N128, N130, N140, N143 (W)
Keyboard Samsung R60 Samsung
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop SAMSUNG R60, R70, R510, R560
Keyboard Samsung RV411 Samsung
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop SAMSUNG RV411, RV415, RV420, RC410
Keyboard Samsung R420 Samsung
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop SAMSUNG R420, RV423, RV428, RV429, RV439, RV440
Keyboard Samsung R538 Samsung
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop SAMSUNG R538
Keyboard Samsung Q330, Q430, Q460, SF410 Samsung
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop SAMSUNG Q330, Q430, Q460, SF410