Danh mục sản phẩm

LK - Laptop WD

Ổ cứng HDD Laptop 500GB WD5000LPCX WD
  • Dung lượng: 500GB
  • Giao tiếp: Sata 3
  • Màu sắc: Blue
  • Tốc độ: 5400rpm
Ổ cứng HDD Laptop 1TB WD10SPZX WD
  • Dung lượng: 1TB
  • Giao tiếp: Sata 3
  • Màu sắc: Blue
  • Tốc độ: 5400rpm