Danh mục sản phẩm

Phụ Kiện Máy Tính Aver

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER VB130 Aver

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER ...

Liên hệ

  • Giao tiếp: 3.1 Thế hệ 1, tương thích ngược với USB 2.0; Cổng RJ45 cho Ethernet
  • Màu sắc: Đen
  • Nguồn: AC 100V - 240V, 50/60 Hz
Thiết bị hội nghị truyền hình AVER CAM130 Aver

Thiết bị hội nghị truyền hình AVER ...

Liên hệ

  • Giao tiếp: USB type-C 3.1, tương thích ngược với USB 2.0
  • Màu sắc: Đen
  • Nguồn: AC 100V - 240V, 50/60 Hz