Danh mục sản phẩm

Linh Phụ Kiện ELPA

Che ổ cắm Elpa AN-101B ELPA
 • Màu sắc: Trắng
Ổ cắm điện ELPA ESL-VNC33 ELPA
 • Chất liệu: chất nhựa chống cháy
 • Chiều dài dây: 3m
Ổ cắm điện ELPA ESL-VNI35 ELPA
 • Chất liệu: chất nhựa chống cháy
 • Chiều dài dây: 5m
Ổ cắm điện ELPA ESL-VNC55 ELPA
 • Chất liệu: chất nhựa chống cháy
 • Chiều dài dây: 5m
Ổ cắm điện ELPA ESU-VNC33 ELPA
 • Chất liệu: chất nhựa chống cháy
 • Chiều dài dây: 3m
Ổ cắm điện ELPA ESU-VNC53 ELPA
 • Chất liệu: chất nhựa chống cháy
 • Chiều dài dây: 3m
Ổ cắm điện ELPA ESU-VNI43 ELPA
 • Chất liệu: chất nhựa chống cháy
 • Chiều dài dây: 3m
Ổ cắm điện ELPA ESU-VNI33 ELPA
 • Chất liệu: chất nhựa chống cháy
 • Chiều dài dây: 3m
Ổ cắm điện ELPA ESL-VNI55 ELPA
 • Chất liệu: chất nhựa chống cháy
 • Chiều dài dây: 5m