Danh mục sản phẩm

Linh Phụ Kiện Samsung

Thẻ nhớ 32GB Micro-SD Samsung Evo Plus Samsung
  • Dung lượng: 32GB
  • Tốc độ: Tốc độ đọc: 95 MB/s. Tốc độ Ghi: 20 MB/s.
Thẻ nhớ 64GB Micro-SD Samsung Evo Plus Samsung
  • Dung lượng: 64GB
  • Tốc độ: Tốc độ đọc: 100 MB/s. Tốc độ Ghi: 60 MB/s. Chíp U3.Quay 4K
Thẻ nhớ 128GB Micro-SD Samsung Evo Plus Samsung
  • Dung lượng: 128GB
  • Tốc độ: Tốc độ đọc: 100 MB/s. Tốc độ Ghi: 90 MB/s. Chíp U3.Quay 4K