Danh mục sản phẩm

Linh Phụ Kiện SANDISK

USB 16GB Sandisk Cruzer Blade CZ50 SANDISK
  • Dung lượng: 16GB
  • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Sandisk CZ600 SANDISK
  • Dung lượng: 16GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
  • Màu sắc: Đen
Thẻ nhớ 32GB Micro SD Sandisk Ultra SDSQUNR-032G-GN3MN SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Tốc độ: Class 10 100Mb/s
USB 32GB Sandisk CZ410 SANDISK
  • Dung lượng: 32 GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Sandisk Cruzer Blade CZ50 SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Sandisk CZ430 SANDISK
  • Dung lượng: 16GB
  • Giao tiếp: USB 3.1
  • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ600 SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
  • Màu sắc: Đen
Thẻ nhớ Micro SD 16GB Sandisk Ultra SANDISK
  • Dung lượng: 16GB
  • Tốc độ: Class 10 80Mb/s
USB 16GB Sandisk CZ73 SANDISK
  • Dung lượng: 16GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
Thẻ nhớ SDHC 16GB Sandisk Ultra (class 10) SANDISK
  • Dung lượng: 16GB
  • Màu sắc: Đen
  • Tốc độ: Tốc độ ghi 80 MB/s; Tốc độ đọc 15 MB/s
USB 32GB Sandisk Ultra CZ48 SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
  • Tốc độ: Tốc độ đọc 100MB/s
USB 64GB Sandisk CZ33 SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Sandisk CZ33 SANDISK
  • Dung lượng: 16GB
  • Giao tiếp: USB 2.0
USB 16GB Sandisk Ultra CZ48 SANDISK
  • Dung lượng: 16GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
  • Tốc độ: Tốc độ đọc 100MB/s
USB 32GB Sandisk CZ430 SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: USB 3.1
  • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ73 SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
  • Tốc độ: up to 150 MB/s
USB 16GB Sandisk Ultra Luxe CZ74 SANDISK
  • Dung lượng: 16GB
  • Giao tiếp: USB 3.1
  • Tốc độ: 150MB/s
Thẻ nhớ SanDisk SD Ultra SDHC 32GB (SDSDUNR-032G-GN3IN) SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: SDHC
  • Tốc độ: Đọc: 100 MB/s
USB 32GB Sandisk Ultra Luxe CZ74 SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: USB 3.1
  • Tốc độ: 150MB/s
USB 64GB Sandisk CZ600 SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
  • Màu sắc: Đen
USB 64GB Sandisk CZ410 SANDISK
  • Dung lượng: 64 GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Sandisk Cruzer Blade CZ50 SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USB 2.0
Thẻ nhớ Micro SD 64GB Sandisk Ultra SDSQUNR-064G-GN3MN ... SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Tốc độ: 100MB/s
USB 64GB Sandisk Ultra CZ48 SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
  • Tốc độ: Tốc độ đọc 100MB/s
USB 64GB Sandisk Cruzer Force CZ71 SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USB 2.0
Thẻ nhớ MicroSD Sandisk High Endurance 32GB ... SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: MicroSDHC
  • Tốc độ: Đọc/ghi: 100 MB/s/ và 40 MB/s
USB 64GB Sandisk CZ430 SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USB 3.1
  • Màu sắc: Đen
USB 64GB Sandisk CZ73 SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
  • Tốc độ: up to 150 MB/s
USB 32GB SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C ( SDDDC2-032G-A46) SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1
Thẻ nhớ Sandisk Micro Extreme 32GB (SDSQXAF-032G-GN6MA) SANDISK
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: Đang cap nhat
  • Tốc độ: Read 100MB/s, Write 60MB/s
USB Sandisk 64GB DD2 Ultra OTG (SDDD2-064G-GAM46) SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
Thẻ nhớ MicroSD Sandisk High Endurance 64GB ... SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: MicroSDXC
  • Tốc độ: Đọc/ghi: 100 MB/s/ và 40MB/s
USB 64GB Sandisk Ultra Luxe CZ74 SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USB 3.1
  • Tốc độ: 150MB/s
USB 32GB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe Type-C (SDDDC4-032G-G46) SANDISK
  • Dung lượng: 32 GB
  • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1; USB 3.1 Type-C
  • Tốc độ: Up to 150MB/s
Thẻ nhớ SanDisk SD Ultra SDHC SDSDUNR-064G-GN3IN SANDISK
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: Compatible with SDXC and SDXC UHS-I enabled host devices
  • Tốc độ: Up to 100MB/s
USB 64GB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe Type-C (SDDDC4-064G-G46) SANDISK
  • Dung lượng: 64 GB
  • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1; USB 3.1 Type-C
  • Tốc độ: Up to 150MB/s
USB 128GB Sandisk CZ410 SANDISK
  • Dung lượng: 128 GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
USB 128GB Sandisk Ultra CZ48 SANDISK
  • Dung lượng: 128GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
  • Tốc độ: Tốc độ đọc 100MB/s
USB 128GB Sandisk CZ430 SANDISK
  • Dung lượng: 128GB
  • Giao tiếp: USB 3.1
Thẻ nhớ SanDisk 128GB Ultra micro SDXC C10 UHS-1 100MB/s ... SANDISK
  • Dung lượng: 128GB
  • Giao tiếp: Đang cap nhat
  • Tốc độ: 100MB/s