Danh mục sản phẩm

Linh Phụ Kiện SILICON

Sạc dự phòng Silicon S200 SILICON
  • Giao tiếp: InputDC 5V/2A. OutputUSB1: DC 5V/2.1A, USB2: DC 5V/1A, USB1+USB2: DC5V/2.1A
  • Màu sắc: Trắng, Đen
Sạc dự phòng Silicon S150 SILICON
  • Giao tiếp: Input :DC 5V/2A. OutputUSB1: DC 5V/2.1A, USB2: DC 5V/1A, USB1+USB2: DC5V/2.1A
  • Màu sắc: Trắng/Đen
Sạc dự phòng Silicon S103 SILICON
  • Màu sắc: Đen/Trắng
  • Nguồn: Input5V/2A Output5V/2.1A
Sạc dự phòng Silicon S105 SILICON
  • Màu sắc: Xanh/Hồng/Vàng
  • Nguồn: Input (lightning)5V/1A Input (micro)5V/2A; OutputUSB: DC 5V/2.1A
Sạc dự phòng Silicon S100 SILICON
  • Màu sắc: Đen
  • Nguồn: InputDC 5V/2A ; OutputUSB1: DC 5V/2.1A, USB2: DC 5V/1A, USB1+USB2: DC5V/2.1A